Общински съвет „Тунджа“ актуализира капиталовите разходи за 2021 г.

 

„Тунджа“, 30.09.2021 г.

Актуализация на капиталовите разходи за 2021 г. прие Общински съвет „Тунджа“ на заседанието си на 30 септември.

Актуализацията включва увеличение със 118 583 лв., като размерът на капиталовата програма достигна 1 597 977 лв.

Промените се извършват компенсирано в рамките на одобрената капиталова субсидия за 2021 г. – 943 300 лв. Включено е и външно финансиране от 193 583 лв. от други 4 общини за изграждане на път за регионалното депо и променено собствено финансиране, което достига 178 223 лв.

В рамките на промяната се преразпределят средства в размер на 129 800 лв., заради формиране на икономии при изпълнение на обектите до края на третото тримесечие.

Предлага се допълнително финансиране за три обекта – строително-монтажни работи за газификацията ЦДГ „Изворче“ с. Кабиле, основен ремонт на ЦДГ с. Чарган и втори етап от благоустрояване на с. Стара река и три нови инвестиционни обекта – проектиране на сграда за ЦДГ с. Роза, изграждане на автоспирка в с. Крумово, защото старата беше отнесена при буря и изготвяне на инвестиционен проект за модернизиране на уличното осветление.

Актуализацията включва и закупуване на нови помпи за пречиствателните станции, на фургон за спортния комплекс в с. Безмер и беседки в селата Генерал Тошево, Меден кладенец и Гълъбинци.

Общинските съветници приеха отчета за изпълнението на бюджет 2020 г., предложения за разпореждане с общинската собственост, изменения на Общия устройствен план и отпуснаха еднократно парично подпомагане в рамките на 6800 лв. От тях 2000 лв. са за ремонт на православния храм в с. Гълъбинци, а 3000 лв. за ремонт на покрива на църквата „Св. София“ в с. Безмер.

About the Author :

Leave a reply