Общински съвет – Стралджа заседава предколедно

DSC00986Актуализация на План-сметка за дейност „Чистота” за 2015г., промяна размера на ТБО за индивидуален съд и приемане на План-сметка за дейност „Чистота” за 2016 г. ще обсъждат на  предколедното си заседание на 22 декември общинските съветници от Стралджа. В дневния ред председателя Живко Ангелов включва и предложение за актуализация на бюджет 2015. Ще се обсъждат още докладни записки за отдаване под наем на язовири на територията на общината, предложение за отдаване под наем чрез търг на два кабинета в сградата на СОУ”П.Яворов”, искане на „Биогазенерго” и др. Кметът на общината Атанас Киров ще поиска подкрепата на ОбС за участие на общината с проект по схема „Услуги за ранно детско развитие” по ОП”Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”

About the Author :