Общински съвет разреши нов дълг от 12,6 млн. лева на Ямбол

DSC00453A2014 г. може да бъде най-проблемната за Ямбол, заради големите заеми, които общината се кани да поеме, за да изпълни европейските проекти, които надхвърлят като бюджет 112 млн. лв. Това показва бюджет 2014, приет на последната сесия на Общински съвет. Привидно бюджетът изглежда нормално разчетен, неговият размер е 43 477 239 лв., което е с 3,1 млн. лв. повече от предходната година. По-големият бюджет се дължи от една страна на субсидията от държавния бюджет, която е 25 100 500 лв., с над 1 млн. лв. повече в сравнение с 2013 г. По-голям е и преходният остатък – в бюджет 2014 г. той е 4 974 627 лв., докато година по-рано е бил 3 225 753 лв. С над 1 млн. лв. са увеличени и планираните приходи за местна дейност, заради увеличената субсидия от бюджета за местни дейности, докато собствените приходи са увеличени само с близо 300 000 лв. и достигат 16 144 315 лв.
Това, което е голямата неизвестна в бюджета, е дали общината ще успее да се справи с планираните големи заеми, които трябва да поеме. Предвиден е временен безлихвен заем от 10 млн. лв. за оборотни средства по проектите, които ще се изпълняват през 2014 г. , общината се кани да вземе и 2 792 766 безлихвен заем от ПУДООС по проекта за водния цикъл. Планирано е усвояването на 9 800 000 лв. заем от фонд „ФЛАГ”, а община Ямбол трябва да погаси и както вече взетия заем по „ФЛАГ” в размер на 670 000 лв., така и 515 000 лв. по дългосрочния заем за водопровода.
Общинският съвет гласува, че максималният размер на новия общински дълг за 2014 г., е 12 600 000 лв., като в края на годината общият максимален размер на дълга не може да надхвърля 15 200 000 лв.
Големият проблем е не само в желязната бюджетна дисциплина, която ще трябва да води Ямбол, за да не „потъне” бюджетът, но в усвоената досега лоша практика да няма нито един европейски проект без да се налага доплащане с бюджетни средства. Тази година обаче проектите са много сериозни – над 72 млн. за водния цикъл, над 24 млн. за депото, близо 5 млн. за енергийна ефективност на училища и детски градини, 4,8 млн. за туристическите атракции и близо 4 млн. за модернизацията на центъра на Ямбол. Ако общината обаче продължи да си носи старите пороци и на всеки проект „добавя” бюджетни средства заради неточно планиране или зле свършена работа, тогава бюджетът ще бъде допълнително застрашен, защото и без това Ямбол трябва да осигури близо 6 млн. лв. собствено участие за тези проекти.
А иначе в бюджета са планирани 4 180 660  лв. капиталови разходи, от които 1 897 500 за основен ремонт. От тях 133 000 лв. са за ремонти за общинска администрация, 905 000 лв. за образование, в което е включено и съфинансирането за енергийната ефективност в училищата и детските градини. Над 355 000 лв., например, са планираните допълнителни бюджетни средства по проекта за Безистена и НАР „Кабиле”, което отново доказва, че общината трябва да повиши контрола най-вече по предварителното изготвяне на проектите, а след това и по изпълнението им, за да гарантира бюджетната стабилност на Ямбол.

Диана Иванова

About the Author :