Общински съвет гласува за прекратяване на концесията за спирките

Ямбол, 19.08.2020 г.

Общински съвет – Ямбол гласува на 13 август за прекратяване на концесията за спирките, защото дружеството „Телеинфоцентър“ ООД е подало молба за обявяване на несъстоятелност. В решението е записано, че прекратяването ще стане след влязло в сила решение за откриване на процедура по несъстоятелност на концесионера, а на този етап делото е отложено за септември.

От справката на внесеното от кмета на Ямбол предложение става ясно, че концесионерът е вложил общо 1 908 625, 06 лв. с ДДС инвестиции от 2011 до 2018 г.

До 2016 г. инвестициите са 1 599 700,02 лв. с ДДС, които включват изграждане на спиркови заслони и павилиони, през 2017 г. вложените средства са 282 024,80 лв. с ДДС, а през 2018 г. – 26 900,24 лв. с ДДС. В справката не са посочени вложените инвестиции през 2019 г.

Според концесионния договор между „Телеинфоцентър“ и общината инвестициите трябва да са в размер на 1 950 740 лв. с ДДС, от които 1 480 740 лв. за спиркови заслони и павилионии и 470 000 лв. последващи инвестиции за основен ремонт и текуща поддръжка.

Още през 2016 г. спирковите заслони и павилионите са предадени в собственост на община Ямбол. На 3 и 4 август комисия е направила проверка и е установила, че всички павилиони са празни, а пространствата около спирковите заслони се поддържат от почистващата фирма, която има договор с община Ямбол.

По-важното за гражданите на Ямбол от тук нататък е намерението на общината какво ще прави с тези спиркови заслони и павилиони, още повече че и преди ямболлии не бяха доволни от заслоните.

About the Author :

1 Comment to “Общински съвет гласува за прекратяване на концесията за спирките”
  • ямболията
    August 19, 2020 - Reply

    егати абсурда в целия град няма един вестник от къде да си вземеш …. Дано кмета намери решение

Leave a Reply to ямболията Cancel reply