Общински съвет бойкотира областния управител

DSC00436AОбщински съвет – Ямбол бойкотира областния управител, като не разгледа повторно върнатите като незаконосъобразни четири решения от последната сесия. Припомняме, че Николай Пенев върна решенията на Общински съвет – Ямбол от сесията, проведена на 17 януари, които касаят измененията или приемането на наредби за общинското имущество, за преместваемите съоръжения, за прокопаване на благоустроени общински терени и за принудително премахване на незаконни строежи. Законният 14-дневен срок, в който върнатите решения трябваше да бъдат повторно разгледани, изтече на 11 февруари, но председателят на Общинския съвет така и не насрочи сесия в този период. Нещо повече, тези решения не са част от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Ямбол, което ще се гледа на 14 февруари. Според правомощията на областния управител той има право в 7-дневен срок да обжалва върнатите решения в Ямболски административен съд, който ще се произнесе за тяхната законосъобразност и може да ги отмени. Най-големият ефект от връщането на решенията от областния управител е, че те не влизат в сила. След като връщането вече е факт, този спор ще премине на следващ етап и съдът ще има думата да се произнесе за законосъобразността на наредбите.

About the Author :