Общински съветници искат да затворят община „Тунджа” за месец и половина?

DSC08024Няколко промени направиха общинските съветници от ГЕРБ, подкрепяни от ЗС „Ал. Стамболийски” на бюджета на община „Тунджа” за 2017 г., с което изправиха общината пред реалната възможност отново да бъде без бюджет месеци наред, както се получи миналата година.

Съветниците гласуваха намаление на фонд работна заплата със 150 000 лв., намаление на други плащания с 50 000 лв., намаление на издръжката на общинска администрация със 100 000 лв. и намаление на поддръжката на уличното осветление с 54 000 лв.

Как ще се отразят промените коментира зам.-кметът Ели Василева:

„Намалението от 150 хил. лв. от фонд работна заплата нарушава трудовото законодателство. Единият вариант е да не се плащат работните заплати на общинската администрация за месец и половина, но тъй като те по Кодекса на труда са дължими, това означава или плащането да се отложи за следващата година, което ще доведе до натрупване на разходи за новата година и на лихви за забавата. Другият вариант е намаляване на заплатите с 12-13 %, но то е незаконно и служителите могат да ни съдят. Третият вариант е общинската администрация не само в Ямбол, но и в 44-те населени места на общината, да излезе в неплатен годишен отпуск за месец и половина, но това означава общината да се затвори и да не обслужва гражданите и бизнеса.

Намалението с  50 000 лв. на други плащания ще се отрази на тези, на които предстои пенсиониране, защото това са заделени средства за дължимите им плащания, в това перо са и парите за работно облекло, заплатите на назначените по Постановление 66 и парите за болнични, които работодателят е длъжен да плаща за първите 3 дни.

Намалението на издръжката на общинска администрация би довело до един дисбалас в работата, защото тя е планирана по сключени договори за консумативи и други услуги като отопление, осветление, телефони, интернет и др.

Парите за улично осветление също не би трябвало да се намалят, защото има сключен договор за поддръжка и ремонт на уличното осветление, за подмяна на изгорели лампи и за възстановяване на откраднати проводници по селата.

Ели Василева обясни, че ако бюджетът отново достигне до обжалване това ще се отрази на забавяне на обществените поръчки за капиталови разходи за 1,1 млн. лв.

Докато не бъде одобрен окончателно бюджетът общината може да разходва една дванадесета от миналогодишния бюджет, но сега минималната работна заплата е увеличена и изплащането й ще бъде за сметка на ограничаване на други разходи.

 

About the Author :

1 Comment to “Общински съветници искат да затворят община „Тунджа” за месец и половина?”
  • сашу
    February 6, 2017 - Reply

    Скъпа Ели, няма начин аргументите ти да имат ефект в мозъчната дейност на съветниците на ГРОБ. Не и след 7 години отрицателна селекция на матряла им. Тунджанските села умират. Последният да угаси лампите.

Leave a reply