Общински съветник иска доброволната оставка на председателя на Общински съвет – Ямбол

???????????????????????????????ДО:

Д-Р ДАНАИЛ  ИБРИШИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ  ЯМБОЛ

КОПИЕ ДО:

Диана кабел ; Радио 999 ; Ямбол свят

в-к ”Делник”  и други медии

Етичната комисия към ПП ГЕРБ

Управителя на НЗОК- София

 

 ОТКРИТО  ПИСМО

от Димитър Атанасов Стоянов

независим Общински съветник в ОбС Ямбол

Относно:  “Гнили ябълки“ в Общински съвет Ямбол и тяхната “взаимопощ“

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Считам, че Вие, чрез Вашата лекарска практика  АИППМП д-р Данаил Ибришимов, неправомерно сте усвоявали финансови средства от Районната здравно осигурителна каса в Ямбол,заключаващо се в отчитане на прегледи на граждани, които в същото време са били на лечение в болници извън Ямбол. Считам,че това Ваше деяние е констатирано от органите на РЗОК Ямбол и е било докладвано на д-р Денка Петрова, Директор на РЗОК Ямбол и общински съветник  от листата на ПП ГЕРБ, от която листа  сте избран и Вие за Председател на Общински съвет Ямбол.Считам,че този Директор на РЗОК Ямбол умишлено е приключил проверката без никакви последствия за вас, без да сигнализира компетентните органи .

Считам,че като първи сред равни в Общински съвет Ямбол, Вие, най некоректно, не морално и в разрез със законодателството на РБ, използвайки Общински съвет Ямбол  сте ”ВЪРНАЛИ  ЖЕСТА” към Директора на РЗОК Ямбол и Общински съветник д-р Денка Петрова, като фактите и въпросите ми относно това мое предположение са:

–          Считам, че Общинският съветник, д-р Денка Петрова, Директор на РЗОК Ямбол, противозаконно е получавала трудови възнаграждения едновременно от държавното дружество РЗОК-Ямбол и от Общински съвет Ямбол,за работа в един и същи момент на двете различни работни места. За тези мои предположения съм сигнализирал Управителя на НЗОК София.

–          С писмо изх. № 20-28-21 от 25.06.2019 г. на НЗОК София, Управителят, д-р Дечев, ме информира, цитирам – ” относно начина на установяване на конкретният час на присъствие  на Директора на РЗОК – Ямбол,д-р Денка Петрова на проведена сесия на Общински съвет на 28.07.2017 г., Ви информирам повторно,че същото е удостоверено в хода на проверката на база на предоставена официална информация от Общински съвет-Ямбол с писмо изх. №11-00-50/18.04.2019 г. Същото удостоверява,че д-р Денка Петрова е присъствала и гласувала на заседание на Общински съвет на 28.07.2017 г. до 09:30 часа”- край на цитата.

Уважаеми г-н Председател,въпросите ми към Вас са:

  1. Вие ли съставихте и подписахте писмо изх. №11-00-50/18.04.2019 на Общински съвет Ямбол до НЗОК София?.
  2. Как е установено,че Общинският съветник Денка Петрова е присъствала на заседанието на Общински съвет на 28.07.2017 г. до 09:30 часа?
  3. В писмото на Общински съвет до НЗОК София, отчетен ли е факта, че в Списъка на присъстващите на горе цитираната сесия , Денка Петрова се е подписала като присъствала? Мога да ви покажа списъка с неният подпис.
  4. Получила ли е Денка Петрова трудово възнаграждение за участие в заседанието от 28.07.2017 г. на Общински съвет Ямбол и запитахте ли НЗОК София, дали тя за същият ден е получила трудово възнаграждение от държавното дружество за нормален работен ден? Да не би умишлено да пропуснахте това , свързано с установяване на истината по този казус.

Уважаеми г-н Председател, считам,че всичко това е крайно непочтено и в пълен разрез с работата на един Общински съвет.

Отново Ви призовавам, да си подадете оставката, като председател на Общински съвет Ямбол. Оставям на съвестта на Общинският съветник Денка Петрова, да реши дали да напусне ОбС Ямбол, но я призовавам да напусне държавното дружество РЗОК – Ямбол.

 

дипл.инж. Димитър Стоянов

Общински съветник в Община Ямбол

About the Author :

Leave a reply