Общински съветник иска главният прокурор да извърши проверка за източване на средства от Здравната каса

                                 DSC01542 ДО:

                                                                              ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА

                                                                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                 КОПИЕ ДО:

ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР НА ЯМБОЛ

ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ

НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РБ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                                                                            УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

                                                                Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ

                                                                               МЕДИИТЕ НА ГР. ЯМБОЛ:

                                                                                      ТЕЛЕВИЗИЯ ”ДИАНА КАБЕЛ”

                                                     РАДИО 999

                                                                       ВЕСТНИК ”ДЕЛНИК”

                                                         ЯМБОЛ СВЯТ

                                                               ТЕЛЕВИЗИЯ 999

 

М О Л Б А

ОТ ДИМИТЪР СТОЯНОВ

НЕЗАВИСИМ ОБЩИНСКИ

СЪВЕТНИК В ОБЩИНА ЯМБОЛ

Относно:Проверка за установяване,  има ли  неправомерно и противозаконно източване на финансови средства от РЗОК Ямбол, с участието на д-р Денка Колева Петрова – Костова, Директор на РЗОК Ямбол, Общински съветник в Община Ямбол от ПП ГЕРБ и д-р Данаил Ибришимов, Управител на ЕТ ”АИППМП-д-р Данаил Ибришимов“, Председател на Общински Съвет Ямбол  от ПП ГЕРБ и ако се установи това нарушение , да се провери, има ли административен и политически чадър над тях.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С писмо вх. № PRB2019015344368   от 13.05.2019 г. на  Главна Прокуратура, Ви запознах с факта, че с писмо вх. № 787/2019 от 10.05.2019 г. на Окръжна Прокуратура Ямбол, съм поискал да се  установи има ли  неправомерно и противозаконно източване на финансови средства от РЗОК Ямбол, с участието на д-р Денка Колева Петрова – Костова, Директор на РЗОК Ямбол, Общински съветник в Община Ямбол от ПП ГЕРБ и д-р Данаил Ибришимов, Управител на ЕТ ”АИППМП-д-р Данаил Ибришимов“, Председател на Общински Съвет Ямбол  от ПП ГЕРБ и ако се установи това нарушение , да се провери, има ли административен и политически чадър над тях.

След многократни мои проверки в деловодството на Окръжна прокуратура Ямбол и на Района прокуратура Ямбол и след проведени срещи с Председателя на Окръжна прокуратура Ямбол установих, че съгласно методиката в прокуратурата, моят сигнал се изпраща в Района прокуратура Ямбол. Прокурора определен да гледа преписката си дава отвод, тогава тя отново се връща в ОП и се насочва към друг прокурор в РП. Вторият прокурор също си дава отвод и преписката тръгва отново към ОП. След това тя отново се насочва към РП и там трети прокурор си прави отвод, като на 28.06.2019 г. намирам преписката в ОП, готова отново да се изпраща   към РП към друг прокурор.И така вече близо два месеца. Считам,че най вероятната причина за този масов отвод на районни прокурори е заради факта, че съм предоставил неопровержими и достатъчни доказателства за две публични лица в града и факта, че съпругата на един от тях е районен прокурор в РП Ямбол. Най неочаквано за мен , длъжностни лица в ОП ме информираха,че процедурата в тези случаи е била такава,че трябвало  това движение на преписката от ОП до РП и обратно  да се извърши дотогава докато   всички районни прокурори си дадат отвод. Чак тогава  преписката да бъде изпратена в Главна прокуратура и от там да я разпределят в прокуратурата на друга област. Тоест за оставащите още 8 районни прокурори, означава че след 120 дни преписката ще бъде в София.

Това е точно времето, когато ще са минали местните избори в гр. Ямбол.

Уважаеми г-н Главен прокурор, искам да Ви уверяя, че това е случай с голяма обществена значимост за Област Ямбол. Като потвърждение на това Ви изпращам публикации в местните медии а при поискване мога да Ви изпратя видио материалите от местните телевизии, излъчвали на тази тема. Повече от три пъти този  проблема беше поставян и на сесиите на Общински съвет Ямбол, които в реално време се гледат от гражданите. Съмненията за съвместни, координирани и противозакнови действия на Председател на Общински съвет и на Директор на Здравната осигурителна каса в града и Общински съветник, си е един значим проблем за един град като Ямбол. Не на последно място, трябва да подчертая, че заради това забавяне на преписката,считам,че тормоза и заплахите към моето семейство продължават и това  е с цел да си оттегля Сигнала. По никакав друг начин не мога да тълкувам Писмо с изх. №93-00-2 от 27.06.2019 г. на РЗОК Ямбол, подписано от д-р Денка Петрова,Директор на РЗОК Ямбол, Общински съветник от ПП ГЕРБ и посочена в Сигнала от мен да бъде проверявана, където считам, че най вулгарно, най некоректно, най непрофесионално и недоказано, тя отправя искания към съпругата ми , за предоставяне на обяснение относно моя Сигнал в ОП, с точен вх.номер и с абсолютно точни дани за моят доказателствен материал. Считам,че  със това писмо тя открито обвинява съпругата ми в противозаконови действия и ,че това е със цел, сплашване на семейството ми и най вече сплашване на мен и е некоректен отговор на моя сигнал към Прокуратурата. Нещо повече, това писмо /искане / към съпругата ми е изпратено в момент, когато тя е изписана от болнично заведение и е в отпуск по болест и не е на работа. За какво е това бързане. Публична тайна в града е, че чрез медиите, директните излъчвания на сесиите на Общински съвет Ямбол, както и моите интервюта и писма до д-р Дариткова,председател на ПГ на ПП ГЕРБ,до Областният координатор на ПП ГЕРБ и кмет на Ямбол, до Управителя на НЗОК, до председателя на НС на НЗОК, аз , вече една година сигнализирам, като считам и искам да докажа, че съпругата ми , като Зам.директор  е психически малтретирана от Директора на РЗОК Ямбол,Общински съветник, заради моите независими изказвания и позиции в Общинският съвет Ямбол, като до момента без никакъв резултат. Считам,че съпругата ми продължава да бъде малтретирана, заради моята работа в Общински съвет, като над тези хора има политически чадър и затова моите сигнали до окръжна и района прокуратура си стоят без последствия.

Уважаеми г-н Главен Прокурор, моля Ви, разпоредете този мой сигнал да бъде изпратен в друга Окръжна прокуратура за разследване, за да може, колкото се може по бързо, обществеността на гр. Ямбол, да научи истината, за да не остават никакви съмнения за политически спекулации преди местните избори.

МОЛЯ, СЛЕД ПРОВЕРКА НА:

  1. Заповед № РД-24.340/23.07.2018 г. на Директора на РЗОК-гр Ямбол на базата на която на 26.07.2018 г.,  контрольор Петър Тодоров извършва проверка на  ЕТ ”АИППМП-д-р Данаил Ибришимов“.
  2. ПРОТОКОЛ от 26.07.2018 г. от който е видно, че контрольор Петър Тодор при проверката е констатирал, че към отчетната дейност  за месец март, д-р Данаил Ибришимов, Управител на   ЕТ ”АИППМП-д-р Данаил Ибришимов“,  е включил амбулаторен консултативен преглед на трима ЗОЛ  пациенти, за които е получил финансови средства от РЗОК Ямбол, като същевременно с това  проверяващите са установили, че към датата на прегледите тези пациенти са били хоспитализирани и за тях още веднъж са получени финансови средства от РЗОК Ямбол, но от друг техен Договорен партньор, т.е. според мен има двойно плащане от РЗОК Ямбол за едно и също нещо или може би д-р Ибришимов е отчитал фиктивни прегледи на пациенти които са в болници.
  3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКАот 31.07.2018 г.наконтрольора Петър Тодоров  до Директора на  РЗОК Ямболс която го запознава  с констатациите от проверката.
  4.  РЕЗОЛЮЦИЯ към ДЗ-48992-22/31.07.2018 г.на Директора на РЗОК Ямбол с което той  приключва случая без санкции и каквото и да е било  другомероприятие, с което считам, че той приема този проблем като нормален, законен и съвместим със дейността на Договорните партньори на РЗОК Ямбол.
  5. Списък с подписите на  Общинските съветници от Община Ямбол за присъствие на XXIII сесия на Общински съвет проведен на 28.09.2017г. , откъдето е видно,че под № 13 за присъствие на сесията е подписана Денка Колева Петрова –Костова;Платежен фиш  от Общински съвет за  период 09.2017 г. на Денка Колева Петрова – Костова удостоверяващ,че за тази сесия на 28.09.2017 г. тя е получила или неполучила трудово възнаграждение за присъствие на сесията;Справка от НОЗК за ползван или неползван отпуск от Денка Колева Петрова-Костова на 28.09.2017 г, откъдето е видно, дали за дата 28.09.2017 г. тя е получила трудово възнаграждение за работен ден в НЗОК. Така ще се установи дали на дата 28.09.2017 г. Денка Колева Петрова – Костова, Общински съветник и Директор на РЗОК Ямбол, е получила едновременно трудово възнаграждение за работа ва сесията и трудово възнаграждение за нормален работен ден в НЗОК.
  6. Разпит на лицата  Маламка Кирова, Ваня Димитрова и Киро Киров, описани  в Протокол от 26.07.2018 г.
  7. Писма  с вх.№06-00-7/08.03.19 и вх. № 20-28-21/19.04.2019 до д-р Дечев, Управител на НЗОК на РБ, в които писма той е усведомен за случая.
  8. Писмо  вх.№ НС-12-00-12/19.04.19 г. до г-жа Начева , Председател на СД на НЗОК на РБ, Зам.Министър на МЗ, в които писма тя е усведомена за случая.
  9. Писма  вх.№ ПГ-9194-Д-10/18.03.2019г.и вх. № ПГ-9194-Д-10/19.04.2019 г.       до д-р Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в НС, в които писма тя е усведомена за случая.

I .ДА СЕ УСТАНОВИ:

–          Има ли неправомерно ипротивозаконно източване на финансови средства от РЗОК Ямбол с участието на д-р Денка Колева Петрова – Костова, Директор на РЗОК Ямбол, Общински съветник в Община Ямбол и д-р Данаил Ибришимов, Управител на  ЕТ ”АИППМП-д-р Данаил Ибришимов“, Председател на Общински съвет Ямбол.

–          Има ли противозаконово получаване на финансови средства от Денка Колева Петрова-Костова едновременно от Общински съвет Ямбол и от НЗОК, заради невъзможност, тя едновременно да е на сесията на Общински съвет и да е работила за НЗОК.

–          Има ли,административен и политически чадър, или прикриване на нарушения, занеправомерно и противозаконно източване на финансови средства от РЗОК Ямбол с участието на д-р Денка Колева Петрова – Костова, Директор на РЗОК Ямбол, Общински съветник в Община Ямбол и д-р Данаил Ибришимов, Управител на  ЕТ ”АИППМП-д-р Данаил Ибришимов“, Председател на Общински съвет Ямбол.

II. ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПЪЛНА ПРОВЕРКА НА  ЕТ”АИППМП-д-р Данаил Ибришимов“,  С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДОБНО НАРУШЕНИЕ И ЗА ДРУГИ МЕСЕЦИ И ГОДИНИ.

III. ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА И ДО НЕЙНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, МОЛЯ, Д-Р ДЕНКА КОЛЕВА ПЕТРОВА-КОСТОВА ,ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕНА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЗОК ЯМБОЛ, ЗА ДА НЕ МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО.

 

Дипл.инж. Димитър Стоянов

Общински съветник в Община Ямбол

About the Author :

Leave a reply