Общински клуб на хората с увреждания – Елхово свиква отчетно изборно събрание на 28 май

 Обява

Общински клуб на хората с увреждания – Елхово  на основание на член 26 от  ЗЮЛНЦ  свиква отчетно – изборно събрание на 28.05. 2021 година от 09.30 часа  в клуба при следния:

Дневен ред:

1. Отчет на дейността на организацията за 2020 г.

2. Отчет  на бюджета за 2020 г. и проекто бюджет  за 2021 година

3. Отчет на КРК

4.Насоки  за работата на организацията за 2021 година

5. Избор на УС И КРК

При  липса на кворум и на основание на член 27 от ЗЮЛНЦ събранието  ще се проведе  на същия ден  след 1 час на същото място и при  същия дневен ред независимо  от броя на присъстващите членове.

                                                                                                                                                 От  УС

About the Author :

Leave a reply