Общинският съвет отмени увеличената такса смет за 2017 г.

???????????????????????????????Общински съвет – Ямбол отмени решението си от края на миналата година за увеличаване с 40 % за граждани и с 30 % за бизнеса на такса смет и остави в сила миналогодишните размери на таксата.
Официалната причина за това безпрецедентно решение е заведеното дело в Ямболски административен съд по три жалби срещу новия размер на таксата, но реалната причина вероятно са чукащите на вратата избори. Ямболският кмет, който е и областен лидер на ГЕРБ, усети колко много ядоса гражданите драстичното увеличение на такса смет и реши да даде заден ход десет дни преди изборите, вероятно с надеждата да замаже щетите от него.
Делото за размера на такса смет беше насрочено за 31.03.2017 г. в Административен съд – Ямбол. То е образувано по жалба на Иван Кърцъков срещу решение № 15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Ямбол в частта по т.1 – предложение за одобряване на план-сметка за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г. и в частта по т. 2. – определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. Иван Кърцъков е направил и особено искане за спиране на действието и прилагането на Решението на ОбС – Ямбол от 29.12.2016 г., но Административен съд – Ямбол го е оставил без уважение и той е обжалвал отхвърлянето на това искане пред Върховен административен съд.
По същото дело са присъединени още две жалби против същия административен акт. Едната е депозирана от Тодор Стоянов в качеството му на управител на фирма, а другата е от Георги Зафиров.
И в трите жалби се иска отмяна на атакувания административен акт като се сочи, че решение №15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Ямбол в частта по т.1 и т.2 е неправилно, незаконосъобразно и взето в противоречие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната администрация и АПК.
Съдът е спазил и изискването да обяви в Държавен вестник, че се оспорва това решение на Общински съвет, защото касае интересите на много граждани, които имат право да се присъединят към делото.
При отмяната на решението, вероятно съдът ще прекрати делото, защото отпада основанието за съдебен спор.
Кметът мотивира отмяната на решението точно със заведените дела и очакваното произнасяне на двете съдебни инстанции, което вероятно ще прехвърли в следващата година. По-важното за гражданите обаче е, че общината не е начислила увеличението на такса смет и събира дължимите местни данъци и такси по миналогодишните размери.
По време на вчерашното заседание на Общински съвет кметът заяви, че обжалването на такса смет не било в интерес на гражданите, защото щяло да доведе до ограничаване на услугите за почистване, сметосъбиране и сметоизвозване и поддръжката на депо.
В същото време обаче той спестява друга важна информация, която така и не назова ясно при увеличението на таксата в края на миналата година.
Гласуваното тогава увеличение на такса смет беше с 40 % за граждани и с 30 % за бизнеса, но увеличението на сумата по план-сметката, с която реално ще се разплащат всички услуги беше само с 10 %.
Кметът така и не отговори на въпроса защо ще взима с 40 % по-високи такси от хората, а накрая план-сметката е по-висока само с 10 %, т. е. къде потъва разликата, но от недомлъвките му стана ясно, че тъй като общината не може да събере целия размер на таксата от гражданите и от фирмите затова увеличава повече размера на таксата на тези, които я плащат, за да получи нужните й пари.
Или иначе казано, ако общината завиши контрола по събирането на такса смет ще получи нужното й увеличение с 10 % и няма да се налага да увеличава размера на таксата.
Безспорен факт е, че общината не е добър събирач на местни данъци и такси.
Докато те се събираха от държавата, данъчните бяха много активни и преди да изтече давността им пращаха покани за доброволно събиране и хората щат не щат плащаха, за да не започне принудителното им събиране. Сега обаче общината изобщо не се мърда да си поиска нито доброволно, нито принудително данъците от гражданите и разчита само на това, че се трупат лихви.
Така че вместо да се оправдава кметът с обжалваните решения и да плаши хората, че градът ще стане по-мръсен, да вземе да си стегне администрацията да събере старите вземания и така ще получи нужното му увеличение на сумата на план-сметката с 10 %.

About the Author :