Общинският съвет на Болярово обсъди отново необходимостта от разкриването на служба по земеделие в града

 

Болярово, 28.10.2021 г.

Необходимостта от разкриването на служба по земеделие в град Болярово беше обсъдена за пореден път от общинските съветници на днешното заседание. В момента има разкрит офис с двама специалисти, но това е само частично разрешение на проблема, тъй като те нямат правомощията на председател да съдействат на земеделските производители, коментира кметът на общината Христо Христов.

В изпълнение на решението на Общинския съвет, кметът е изпратил редица писма до редица институции. Последният отговор от Десислава Танева в качеството й на министър на земеделието е от миналата година и в него обобщено се казва, че ще бъдат взети под внимание както броят на производителите, така и всички други фактори, които да обусловят разкриването отново на служба по земеделие в Болярово. На 14 юни т.г. от общината са изпратили ново писмо, отговор до момента няма, отговори кметът Христо Христов на общинския съветник адвокат Димитър Димитров. Всички общински съветници бяха категорични, че ще продължат с настояванията пред съответните институции, тъй като това би улеснило дейността на земеделските производители.

95 % от обработваемата земя в община Болярово се обработва, животните непрекъснато се увеличават, което е похвално на фона на преминалите пандемии, коментира общинският съветник Красимир Григоров. Кметът Христо Христов припомни, че общинската администрация и общинските съветници съдействат на производителите чрез предоставянето на общинска земя и на пасища.

Отдел „ТСУ“ подкрепя инициативите на стопаните за подобряване на инфраструктурата на стопанствата им с ускорени разрешителни процедури. Вече са изградени зърнени бази в някои селища, животновъди от Попово, Ситово и други села подновиха и техниката си чрез проекти пред МИГ „Елхово-Болярово“. Задължение на общинската администрация и на общинските съветници е да подкрепят производителите, категорични бяха присъстващите и се обединиха, че ще подновят исканията си за разкриването на служба по земеделие в град Болярово.

About the Author :

Leave a reply