Общинският съвет е безличен и мълчалив

Интервю с инж. Мариета Сивкова, общински съветник в Ямбол

DSC00441AВизитка
Мариета Сивкова е родена на 1.06.1966 г. в гр. Ловеч, но от над 20 години живее и работи в Ямбол. По образование е инженер по геодезия и магистър по счетоводство и контрол, завършила е Висш институт по архитектура и строителство – София и Бургаски свободен университет – Бургас.
В периода 1990-1991 г. работи като проектант в ЕТ „Ямболпроект”, след което до 1995 г. е преподавател по геодезия в строителния техникум „Кольо Фичето”. От 1995 до 2013 г. работи в община „Тунджа” като гл. специалист ”КРВП”, директор „ТСУ” и зам.- кмет „ТУСЕ”.  В момента е общински съветник в Ямбол – мандат 2011 – 2015 г.
Омъжена е, с две деца

– С какво се занимавате сега, когато вече не работите  в община „Тунджа”?
– Аз не работя така активно в община „Тунджа”, както докато бях заместник-кмет, но продължавам да работя за общината един ден седмично до приключване на големия проект за изграждане на канализацията на Тенево като главен инженер и наблюдаващ проекта. В същото време участвам и в експертните съвети за устройство на територията на община „Тунджа” като специалист в сферата на регулациите и вертикалното планиране. Продължавам да работя в Ямбол, работя и в Бургас като инженер проектант в строителната фирма на съпруга ми, така че съм човек, работещ в два града, което в това активно и динамично време за мен не е проблем.
– Не ви ли липсва възможността да въздействате повече върху това, което се случва, каквато възможност имахте като заместник-кмет?
– Действително работата на заместник-кмет е много по-динамична, интересна и дава много възможности. Аз обичам динамиката и работата под напрежение, а сега съм в по-спокойна ситуация, но понякога човек трябва да направи избор в живота си. За мен по-важните неща винаги са били комфортът и спокойствието на семейството. Липсва ми, разбира се, но успявам да компенсирам с активна работа в Общински съвет – Ямбол.
– Имаше ли някакво разочарование от Ямбол, което да ви подтикне да вземете това решение или то е породено само от лични мотиви?
– Не, разочарование не може да се каже. Аз съм човек, който много здраво е стъпил на земята и винаги преценя възможностите, които има, и резултатите, които може да постигне. Опитвам се предварително да преценявам нещата, така че да не се разочаровам. Разочарование няма, просто дойде моментът.
– Останахте общински съветник в Ямбол. Какво беше за вас решението на Върховния административен съд, което отмени ямболското решение да ви отстранят от Съвета заради това, че сте заместник-кмет в друга община?
– За мен това беше една голяма битка в рамките на пет-шест месеца, защото тук бях в ситуацията да се боря с хората, които за мен определено изпълняваха политическа поръчка и които поискаха да ме махнат от Общински съвет-Ямбол. Това бяха безумните становища на Комисията за конфликт на интереси, които послужиха като основание на Общинската избирателна комисия да вземе решение, че ме отстранява. Решението на Върховния административен съд приемам като една победа на справедливостта и съм изключително удовлетворена от него.
– Като стана известно как е действала Комисията за конфликт на интереси с председател Филип Златанов, който явно е бил податлив на политическо влияние, смятате ли, че и вие станахте жертва точно на такъв вид влияние и намеса?
– Да, определено. Мога също да кажа, че в края на миналата година, когато в Народното събрание беше създадена Временна анкетна комисия за разглеждане дейността на Комисията за конфликт на интереси, аз бях поканена на нейно заседание да разкажа моя случай. За своеволията, за писмата, подписани от Филип Златанов, вместо както е по закон комисията да вземе решение. Тези писма бяха с противоположно съдържание само в рамките на 10 дни. Моят случай е един от описаните в доклада на комисията, той беше цитиран и в медиите.
– Вие сте един от най-активните общински съветници в Ямбол. Каква е вашата оценка за работата на Общински съвет за 2013 г. и какви бяха най-големите „пробойни” на общинска администрация през годината?
– През 2013 г. Общински съвет работи не по-различно от 2012 г. Оценката ми е, че това е като цяло безличен, мълчалив Общински съвет, в който преобладаваща част от общинските съветници – това са групата на ГЕРБ и присъдружните, така да кажа, защото те се знаят кои са точно, очакваха да им се каже от кмета Славов как да гласуват и, разбира се, го изпълняваха. Стигаше се до безумната ситуация в комисиите да се роптае и да се гласува по един начин, после на заседание да се гласува по друг начин. Определено мога да кажа, че Общинският съвет е без колективна позиция по много важни и съществени въпроси за града.
Това, което ми направи негативно впечатление за работата на общинска администрация, е липса на строга последователна позиция за бюджета на общината. В поредица от заседания се правеше изменение на бюджета, ту се включваха едни обекти в списъка на капиталовите разходи, ту се изключваха, прехвърляха се средства от едни параграфи в други. Всичко това в рамките на една добре действаща и стегната общинска администрация би било добре, но когато става въпрос за смяна на политики и на отношение към инвестиционния процес, това вече показва, че няма последователност и че се работи на парче.
– Кой е според вас най-големият проблем на Ямбол?
– Най-големият проблем е, че няма прозрачност. В едно общество, в което всеки цени, когато информацията достига бързо до него, публичността и комуникацията с общината просто ги няма. За мен като общински съветник продължава трета година да съществува големият проблем, че няма отговори на над 20-те питания, които съм направила и имам усещането, че това се прави нарочно и демонстративно. Имам информация, че много хора са се обръщали към общината по Закона за достъп до информация и от нейна страна не е последвала никаква реакция. По този повод са заведени дела и общината плаща разходи, когато ги загуби. Затова в края на 2013 г. внесох питане като общински съветник, в което поисках да ми бъде направена справка на всички подобни приключени дела за периода 2011-2013 г., по които общината е била страна. Поисках информация какви публични разходи общината е платила за защита и за обезщетения по загубените дела. За съжаление такава информация не ми беше дадена. Затова днес като обикновен гражданин внесох заявление по Закона за достъп до информация, за да поискам същата информация, но по друга процедура, по която има възможност и за съдебно обжалване. Искам да проверя дали и на мен общината няма да ми даде отговор.
– Какъв е проблемът с новата наредба, която беше приета въпреки вашите предупреждения?
– Наредбата за прокопаване на благоустроени обществени терени и за изграждане на елементи на техническата инфраструктура ще създаде много проблеми на инвеститорите. Тя не се изисква по Закона за устройство на територията, а в същото време предвиденото в нея нарушава изискванията на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. И политиката на държавата е да се ограничат регулаторните и разрешителни режими, докато тази наредба налага допълнителни разрешителни режими. Тя въвежда разрешение за прокопаване, разрешение за засипване, които не само ще затруднят процеса, но и са незаконни. В Закона за устройство на територията има достатъчно текстове, които регулират тези процеси и не са необходими въвеждането на нови, просто трябва да се засили контролът на администрацията за тяхното спазване.
– Това не е ли опит общината отново да получава допълнително средства от инвеститорите?
– Точно. За мен това искане да се събират по този начин пари е абсолютно незаконно. Въвеждат се едни гаранционни вноски, които възложителят трябва да внесе, когато започва да нарушава настилка, например 100 лв. на кв. м за асфалтова настилка. Тази гаранция се връща на възложителя по преценка на комисия, съставена от поне двама представители на общинска администрация, която винаги може да открие нещо нередно и да не ги върне. Това е опит по административен начин да се реши проблемът с нарушените настилки след ремонт, но Законът за устройство на територията дава такъв ред, който изисква един сериозен контрол от страна на общината.
– Не сте член на БСП, но как приемате ситуацията около отделянето на Първанов в нов политически проект?
– Не съм член на БСП, но винаги съм била лява по убеждения и възгледи. Ситуацията около АБВ и заявката да се прави отделна листа ще разколебае лявото пространство. В този случай аз правя аналогия със ситуацията с местните избори, когато партиен член се яви като кандидат за кмет от друга коалиция. Тогава хората от БСП бяха изманипулирани и по този начин една трета от гласовете на поддръжниците на социалистите в Ямбол бяха взети от тази алтернативна листа. Като имам предвид това, което се случи на местните избори – нито БСП успя, нито алтернативната листа успя, а победи ГЕРБ, съвсем резонно е да очакваме да се получи същото и на евроизборите.
– Гледате ли сега с друго око на Ямбол?
– Желанието ми е  действително нещата в Ямбол да станат по-добри и това е мотивът ми за активна работа  в Общински съвет. Сравнявайки го с Бургас, например, мога да кажа, че добрата среда за живеене може да се създаде от едно управление, което е отворено към хората, което иска нещата да се случват и да се живее по-добре. То не се усеща само по това, че кметът ходи навсякъде и се среща с хората, то се усеща по организацията, която е създадена, по начина, по който работи администрацията, за да е достъпна до хората и те да й вярват. За съжаление това не може да се усети в Ямбол.

Интервю на Диана Иванова

About the Author :