Общинският съветник Мариета Сивкова: Бързо усвояване
Marieta-2Компостиращата инсталация, която ще изгражда община Ямбол за около 3 000 000 лв, няма да преработва всички биоразградими отпадъци, а само зелени и дървесни.
Това стана ясно на  сесията на 22. 05. 2018 г.  на общински съвет, на която кметът уточни намерението си. Това той НЕ направи на предната сесия, на която общинските съветници гласувахме за преработка на биоразградимите отпадъци като нещо добро и полезно за града. Умишлено или не разминаването е съществено.
Така отпада преработката на хранителните отпадъци, които представляват почти 18 % от общото количество образувани отпадъци в Ямбол. Те ще продължават да се хвърлят на сметището. Въпреки, че целта на европейският проект е да се преработва предварително повече отпадък, за да се намали този, който се изхвърления на депо, местното управление е решило така.
Ямбол ще пропусне възможността да има компостираща инсталация за преработка на биоразградимите /в т.ч. хранителни/ отпадъци , защото кметът се страхувал, че трябва да прави Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, който може да бъде обжалван.
Това ще е резултатът от желанието на кмета бързо да получи парите и да няма евентуално главоболия с екологичните организации.
Отново ще ни демонстрира УСВОЯВАНЕ.
И за този случай важи култовата реплика на един колега: „Голямо крадене ще падне!“
инж.Мариета Сивкова
Общински съветник от БСП
About the Author :

Leave a reply