Общинският съветник Мариета Сивкова отново сигнализира за изтичане на мръсни води от депото

20180313_120925Притеснени сме, че от регионалното депо изтичат голямо количество мръсни води и замърсяват околната среда, нещо което е недопустимо по всички екологични норми и изисквания, обръща се към ямболските медии общинският съветник от БСП Мариета Сивкова. В писмото си тя уточнява още: “Преди месец поисках от Общински съвет Ямбол да се възложи анализ на състоянието на депото, но бе отказано. Отправих същото искане до председателите на общинските съвети на останалите четири общини, които ползват депото и до областните управители на Ямбол и Сливен. Предложението ми е разгледано от ПК по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство в Общински съвет Сливен и изпратено на кмета на Сливен за становище, за което бях информирана с писмо. Надявам се, че  анализ на експлоатационното състояние на депото и на рекултивираното старо сметище  ще бъде изготвен, за да се изяснят проблемите и тяхното решение, както и да се направи правилен избор  за бъдещото управление на отпадъците в региона.

20180313_120947С конкретния сигнал до отговорните институции  разчитам да се изясни  проблема с изтичането на мръсни води и дали има умишлени действия или бездействия на отговорни лица или пък са налице дефекти в обекта”.

Поместваме и сигнала до институциите:

ДО ДИРЕКТОРА

НА РИОСВ- СТАРА ЗАГОРА

ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕГИОНАЛНА СДРУЖЕНИЕ

„РЦУО- РЕГИОН ЯМБОЛ“

20180313_121128УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По сигнал на граждани, посетих на 13.03.2018 г. Регионално депо- Ямбол.

Сигнализирам Ви, че изтичат мръсни води с неприятен мирис и цвят /инфилтрат/ в отводнителната канавка, предназначена за отвеждане на  чисти, повърхностни, скатни  води в прилежащото дере.

Ретензионният басейн, предназначен за събиране на инфилтратните води, е запълнен частично и там видимо не се изтичат в момента инфилтратни води. Има и нарушение на облицовката на единия скат, което е предпоставка за просмукване и замърсяване на околната среда.

ретензионен басейнИмам съмнения, че съзнателно  е нарушена технологията на експлоатация на Регионално депо Ямбол, в резултат на което инфилтратните води се изтичат в отводнителната канавка и оттам в дерето, а не в предназначения за това  ретензионен басейн, с което се замърсяват повърхностните и подземните води  и по този начин се застрашава здравето на хората.

Моля да предприемете съответните действия, съобразно компетентността си, за прекратяване на изтичането на мръсни води в околната среда и да установите има ли умишлени действия от лица, отговорни за контрола и експлоатация на регионалното депо.

Прилагам снимки от 13.03.2018 г. на отводнителната канавка и ретензионния басейн.

Мариета Сивкова

Общински съветник в общински съвет Ямбол

About the Author :