Общинският съветник Димитър Стоянов с нов сигнал до главния прокурор

???????????????????????????????ДО:

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР

 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ВИТОША” № 2

КОПИЕ ДО:

  ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ НА ПП ГЕРБ

ПОВТОРНО  ПИСМО

ОТ ДИМИТЪР СТОЯНОВ

НЕЗАВИСИМ ОБЩИНСКИСЪВЕТНИК В ОБЩИНА ЯМБОЛ

ОТНОСНО: ЩЕ СЕ НАМЕСИ ЛИ ПРОКУРАТУРАТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ В ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С писмо Ваш Вх. № PRB2019015344368   от 13.05.2019 г. Ви информирах, че с писмо Вх. № 787/2019 от 10. 05. 2019 г. съм сигнализирал Окръжна прокуратура да установи има ли неправомерно и противозаконно източване на финансови средства от РЗОК – Ямбол, с участието на д-р Денка Колева Петрова, Директор на РЗОК Ямбол, Общински съветник в Община Ямбол от листата на ПП ГЕРБ и д-р Данаил Ибришимов, Управител на лекарска практика, Председател на Общински съвет – Ямбол, както и има ли политически и административен чадър над тях.

С писмо Ваш Вх. №1556 от 02.07.2019 г. Ви информирах, че горецитираният мой Сигнал вече близо два месеца се прехвърля от Окръжна към Районна прокуратура – Ямбол и обратно, заради отводи на прокурори в Районна прокуратура. Също така, в това писмо акцентирах на факта, че  тази “въртележка“ ще приключи чак след предстоящите местните избори, без Сигнала ми да бъде проверен.

След като близо месец не получих отговор и от Вас, днес 29. 07. 2019 г., отново и отново посетих деловодствата на Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол, откъдето м еинформираха, че “въртележката“ с отводите на прокурорите е стигнала до шести районен прокурор и никой не знае кога тя ще приключи и кога Сигналът ми ще бъде проверен по същество. Всички са категорични,че това ще стане след местните избори.

Уважаеми г-н Главен Прокурор, както аз, така и обществеността на гр. Ямбол, запозната със случая от местните медии, считаме, че по този начин Прокуратурата по косвен начин ще се намеси в местните избори в Община Ямбол.

Уважаеми г-н Главен Прокурор, за да не се развие този предполагаем сценарий на косвена намеса на Прокуратурата в изборите, Ви моля, съгласно Вашите правомощия, да изземете този случай от Прокуратурата в Ямбол и да възложите проверката на Прокуратура от друг окръжен град, където, най-  вероятно няма да ги има тези отводи на прокурори и сигналът ми да бъде проверен по най- бързия начин.

 

Димитър Стоянов

Общински съветник в община Ямбол

About the Author :

Leave a reply