Общинският кмет Христо Христов и зам.-кметът Нина Терзиева бяха представителите на община Болярово на Общото събрание на РАО “Тракия”

DSC02245На 22 март 2019 г. се проведе сесия на Общото събрание на РАО “Тракия”, домакин беше община Първомай. Представители на община Болярово, взели участие,  бяха кметът на общината Христо Христов и заместник-кметът Нина Терзиева.

Делегатите гласуваха отчетите на ръководните органи за 2018 г. и бюджет и работен план за 2019 г.

В своето приветствие Председателят на Управителния съвет г-н Ангел Папазов каза:

“Като най-голямо постижение отчитаме и през този мандат, че успяхме да запазим духа и смисъла от съществуването на нашата Асоциация. Всички наши срещи, дейности, делови и неформални контакти бяха и са подчинени на духа на DSC02255толерантност, равноправие и взаимно уважение. В РАО “Тракия” няма малки и големи общини, нито политически и партийни деления. В дейността ни водещ винаги е бил партньорският принцип на толерантност и професионализъм с една цел – да си свършим по-добре работата като представители на местните власти и то в услуга на гражданите.

Наред с успехите, заедно натрупахме най-големия капитал – приятелството.”

Преди събранието, във фоайето на общината бе организирана изложба “Произведено в Първомай”, на която участниците имаха възможност да разгледат продукти на фирми от региона, както и щанд с уникални сувенири ръчна изработка.

Общото събрание на РАО “Тракия” премина при следния дневен ред:

1.         Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО “Тракия” през 2018 г.

2.         Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2018 г.

3.         Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. и приемане проектобюджет за 2019 г.

4.         Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2019 г.

5.         Други.

DSC02231 DSC02247

About the Author :