Общинските съветници приеха да обявят за продажба салона за обслужване на граждани на НАП

DSC0877625 от общинските съветници на Ямбол гласуваха за продажбата на салона за обслужване на клиенти на ямболския офис на НАП, който се води на ул. „Кабиле” 1, но реално е с излаз към ул. „Търговска”. По предложение на кмета Георги Славов той е включен в списъка с обектите за продажба с начална тръжна цена от 320 700 лв и депозит за участие в в търга 160 350 лв.

Болшинството отхвърли предложението на Катя Георгиева, председател на групата съветници от БСП, точката да отпадне, докато се получи достатъчно ясна информация и от общинска администрация, и от НАП.

Тя се мотивира, че това предложение е в полза на гражданите, защото често се налага да ходят за справки в другите стаи над салона и да се връщат обратно там, а това ще бъде затруднено, ако той се премести в друга сграда. Освен това няма и възможност този салон да се премести на горните етажи, още повече, че ще бъде крайно неудобно стотици граждани да се катерят на ден по тесните стълбища на приходната администрация, за да стигнат до салон на евентуален по-горен етаж.

DSC08734Като вносител кметът Георги Славов се мотивира защо според него трябва този обект да е в списъка за продажба. Той припомни, че този имот – партерния етаж на ул. „Кабиле”1,  е в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост не само за 2017 г., но и за три поредни предходни години. Според него той трябва да носи приходи на общината, за да се решават други проблеми на града и това, че там се намира салонът за обслужване на клиенти на НАП, не е проблем на общинска администрация и на Общинския съвет, а на приходната администрация.

Той заяви, че като кмет позицията му е била НАП да си закупи партерния етаж от сградата на НАП и припомни, че преди години НОИ e купил половината от сградата на сегашния МОЛ и се е устроил.

Кметът припомни и хронологията за този имот – с решение на Общински съвет в края на 1993 г. г. той е бил предоставен безвъзмездно на НАП, но на 8 декември 2004 г. това решение е било отменено от Общинския съвет, областният управител го е спрял и то е влязло в съда. На 18 март 2008 г. с решение на Върховния съд този имот е обявен за общински и на 7 март 2011 г. той е актуван като такъв.

„От тогава досега НАП стоят там неправомерно без решение на Общински съвет, не са проявили инициатива да урегулират отношенията си с община Ямбол и пребивават там незаконно без да плащат наем”, заяви Георги Славов.

Той е писал писмо на 16. 10. 2013 г. на тогавашния министър на финансите Чобанов, в правителството на Пламен Орешарски, че отношенията са неурегулирани и че този обект вече е включен в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, в което е посочил, че ако не отговорят на писмото, ще се счита, че то е доброволна покана за освобождаване на имота.

Кметът обаче и дума не обели какво е предприемал за същия този обект по време на двете управления на ГЕРБ.

Той уточни, че ако съветниците гласуват неговото предложение за продажба, той ще влезе в контакт с НАП и ще им предложи имота за продажба, което би трябвало да се случи на търг и тогава може да наддава всеки.

Според кмета общината трябва да прекрати практиката за безвъзмездно предоставяне на имоти на държавни структури, той дори заяви, че при изтичането на договорите им той ще предложи на съветниците държавните структури вече да си плащат за ползването на общинските имоти.

След тази пространна реч, съветниците на ГЕРБ и тези, които обикновено ги подкрепят, гласуваха партерният етаж на сградата на НАП – Ямбол да бъде обявен за продажба с начална тръжна цена от 320 700 лв.

About the Author :

Leave a reply