Общинските съветници почти единодушно приеха бюджета на община Ямбол за 2020 г.

Общинските съветници приеха с 33 гласа „за“ и един „въздържал се“ бюджетът на община Ямбол за 2020 година. Общината ще разполага с 65 169 453 лв., след като приходната част на бюджета беше намалена с 40 000 лв. заради намалените наполовина такси за детски ясли. Промяната стана по време на заседанието на Общински съвет. Предложението на групата съветници от „БСП за България“ беше таксите да отпаднат изцяло, което щеше да намали приходната част на бюджета с 80 000 лв., но останалите съветници не го одобриха. То събра едва 9 гласа „за“, 17 бяха „против“ и 6 гласуваха „въздържал се“. На призива на съветниците от БСП към колегите им от „Пряка демокрация“ да подкрепят родителите на близо 400 деца, които посещават детски ясли, като гласуват за отпадане на таксите, те реагираха с контра предложение таксите да бъдат намалени наполовина, което беше подкрепено от 33 съветници и така таксите за посещение на детски ясли през тази година ще бъдат намалени от 34 лв. на 17 лв.

Останалите промени в бюджета по време на самата сесия на Общински съвет бяха увеличение на средствата за еднократна помощ, които има право да раздава Общински съвет от 2000 на 10 000 лв; проектиране на футболно игрище в двора на Професионалната гимназия по земеделие за 10 000 лв.; закупуване на 2 броя колонни климатици за залата на Клуба по спортни танци в Младежкия дом за 6000 лв.; изграждане на детска площадка в двора на бившия Общински детски комплекс в кв. „Каргон“ за 20 000 лв.; подмяна на детските съоръжения пред бл. 82 на ул. „Крали Марко“; проектиране на кръгово кръстовище пред ХЕС; увеличаване на субсидията на Кукления театър с още 1500 лв. – от 35 000 лв. на 36 500 лв. и увеличаване на субсидията на читалищата с 3000 лв. – от 21 000 лв. на 24 000 лв.

About the Author :

1 Comment to “Общинските съветници почти единодушно приеха бюджета на община Ямбол за 2020 г.”
  • таньо воевода
    January 31, 2020 - Reply

    все още новите съветници имат шансове да променят модела на своята раБота, посредством публична двупосочна връзка с избирателите си, публична двупосочна връзка с експертните среди в различните сфери на дейност

Leave a reply