Общинските съветници от ГЕРБ и ЗС “Ал. Стамболийски” готови да прегласуват бюджета на община “Тунджа”, но с исканите от тях промени

DSC08471Готовност да прегласуват бюджета на община “Тунджа” с нанесените в него промени, които да отговарят на техните искания, изразиха общинските съветници от ГЕРБ и ЗС “Ал. Стамболийски” на пресконференция днес. Пред медиите те прочетоха декларация, която гласи: “Във връзка с възникналия казус относно приемането на Бюджет 2016 на община “Тунджа”, ние, общинските съветници подписали тази декларация, заявяваме категорично, че ще продължим да отстояваме промените, гласувани  в него.

Част от тези промени са издръжката на администрацията на община “Тунджа” да бъде намалена, а икономисаните от това средства да бъдат пренасочени  за поддръжка на уличната мрежа, гробищните паркове и цялостната инфраструктура. Предвидени са и средства за изграждане на система за видеонаблюдение и увеличаване на средствата за улично осветление.

Кметът на общината ясно декларира на предишната сесия на Общински съвет-“Тунджа” своето категорично съгласие с  предложените от нас промени в бюджета. Те в никакъв случай не променят макрорамката на бюджета и бяха приети с гласовете на мнозинството на Общинския съвет още на януарската сесия. Ние считаме, че няма никакви пречки тези промени да бъдат включени в новия бюджет и заедно с тях той да бъде гласуван след няколко дни. По този начин общината ще продължи нормално своята работа за доброто на всички жители на нашите населени места”.

На пресконференцията стана ясно, че областният управител е върнал решението на Общински съвет “Тунджа”, с което общинските съветници на практика отказаха да се произнесат по възражението на кмета срещу приетите поправки на внесения от него бюджет.

Според общинските съветници единственият възможен вариант да се излезе от тази ситуация е кметът да внесе нов бюджет с отразените в него поправки, за които те настояват, който те ще приемат, а жалбата срещу първоначално приетия бюджет да бъде оттеглена от съда.

Те поканиха кмета на общината на среща в 15 часа, за да обсъдят как да се намери решение на проблема.

 

About the Author :