Общинските съветници на БСП: Регионално депо Ямбол е тема „табу“ за управляващите

DSC01736ДЕКЛАРАЦИЯ

oт общинските съветници от  БСП в Общински съвет Ямбол

Относно: Регионално депо Ямбол- тема „табу“ за управляващите

Ние, общинските съветници от Българската социалистическа партия в Общински съвет Ямбол,  сме възмутени и скандализирани от  безпрецедентния опит на управляващите да  забранят да се говори за бедственото състояние, в което се намира Регионално депо Ямбол и за замърсяването на околната среда от рекултивираното старо сметище.

Поводът за нашата реакция е неприемливият  и недемократичен начин на водене на заседанието на 29.03.2018 г. на Общински съвет Ямбол, на което Председателят д-р Данаил Ибришимов не допусна да направим мотивирано предложение за обсъждане на проблема  в дневния ред на заседанието. Той наруши чл.33, ал1, т.2 от ЗМСМА и чл.47.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол и действието му е в ущърб на гражданите на Ямбол.

С това си деяние, Председателят на Общински съвет Ямбол,по недопустим начин, не позволи да се стигне до разглеждане на внесено предложение от съветниците-социалисти за  Избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на Клетка 1 на Регионално депо  Ямбол, въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и технико-икономически анализ на варианти за бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците, след закриване на Клетка 1.

За нас, причината за такава реакция е нежеланието на Председателя  да допусне от трибуната на Общински съвет Ямбол да се говори за бедственото положение, в което се намира Регионално депо Ямбол. С това си поведение той обслужва кмета на Община Ямбол от ГЕРБ, за когото темата е особено чувствителна в настоящия момент,когато отпадъците в депото плуват във вода и от него изтичат замърсени води.Обслужва кмета, но не и гражданите.

След внасяне на нашето предложение, вместо да го включи в дневния ред за разглеждане на предстоящата сесия, Председателят на Общински съвет Ямбол го изпраща до кмета за становище. Това е неоправдано и безсмислено, защото предложението касае организация на дейността на общински съвет, към която кметът няма отношение. Недопустимо  е Председателят на Общински съвет да  пита  кмета дали може общинските съветници да правим временна комисия за   разглеждане на неговата и  на администрацията работа. За всички е ясно,  че кметът няма интерес  да добиват публичност проблемите в работата му, но така Председателят отлага изкуствено във времето разглеждането на наболелия проблем.

А проблемът касае околната среда и опазване  от замърсяване на почвата и водите.  От началото на месец март, от Регионалното депо Ямбол изтичат голямо количество замърсени води с неясен състав и неприятна миризма. То е пълно с вода и е така не от вчера.   Експлоатацията му е затруднена.Факт е, че месеци наред източват замърсени води от рекултивираното старо сметище, изливат ги в новото депо, и заедно с падналите валежи то се наводнява. От месеци депото работи в „аварийни условия“.

В тази ситуация, депутатите от БСП Ямбол зададоха конкретни въпроси до ресорния Министър на околната среда и водите. РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив правят проверки, неправителствени организации сигнализират и ямболските граждани търсят информация. Само в общинския съвет на община Ямбол, която е собственик на депото  не се говори и проблемът се отлага във времето.

На тези факти не се дава публичност, но ние, общинските съветници от БСП, настояваме за отговори на въпросите:

Защо е допуснато депото да се наводни? Защо то се запълва с отпадъци по-бързо от предвиденото? Защо изтичат замърсени води в канавката, предвидена за събиране на чисти води? Какво е влиянието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и продължава ли то да замърсява водите и почвата? Защо трябва да плащаме ежегодно по 130 000 лв., за да се източват мръсни води и транспортират до Пречиствателна станция за отпадни води в Сливен, след като технологията за експлоатация на депото не го изисква?  Какво е решението за Ямбол, при констатации в Регионалното сдружение, че остават 2 години до запълване на клетката?Какъв финансов ресурс ще е нужен и за какъв период, за трайно решаване на  проблема с отпадъците в дългосрочен план.

В Общинския съвет на община Ямбол, която е собственик на депото, Председателят д-р Ибришимов не разрешава да се  говори по проблема. Това е недопустимо и безотговорно.

Община Ямбол не е на кмета и Общински съвет Ямбол не е Нотариат, който само да „парафира“ желанията му!

За нас, общинските съветници от БСП, Общински съвет е парламентът, в който, в реално време,  трябва да се обсъждат всички най- важни проблеми   и вземат най- добрите решения в полза на общността .

Твърдо отстояваме позицията, че Общински съвет Ямбол трябва  НЕЗАБАВНО да избере временна комисия, която с помощта на външни независими експерти  да проучи проблема, да дефинира възможните варианти за решение, да определи параметрите на необходимия финансов ресурс и отговори на въпросите на гражданите.

About the Author :