Общинските съветници дадоха съгласие „Тунджа” да кандидатства по нов проект

DSC01710aНа извънредна сесия общинските съветници на „Тунджа” дадоха съгласие общината да кандидатства пред Министерството на инвестиционното проектиране с готовото проектно предложение „Населените места в община „Тунджа” – по-добро място за живот”. Проектът предвижда изграждане на детски площадки за игра в селата Веселиново, Кукорево и Роза. Проектът ще се финансира по процедура за подпомагане на малки населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.

Общинските съветници взеха решение, че общината се ангажира изградените обекти да не променят предназначението си най-малко 5 години след изграждането им.

About the Author :