Общинска избирателна комисия отстрани осъдения общински съветник едва на третия път

DSC06052Общинската избирателна комисия в Ямбол отстрани осъдения общински съветник от ДПС Юсеин Хасан Ахмед на третото си заседание на 29 март на база на получените документи от ямболските съдилища. Според справката за съдимост на Ямболски районен съд и изпратената заверена влязла в сила присъда на Ямболски окръжен съд Юсеин Ахмед е осъден за подкуп на година и половина условно с три години изпитателен срок, глоба от 1000 лв. и лишаване от право да упражвяна професия или длъжност, свързана с държавни контролни функции за срок от три години, като присъдата е влязла в сила на 7 декември. Припомняме, че той беше осъден за подкуп, защото на 8 април 2016 г. като инспектор в Областна инспекция по труда – Ямбол е поискал от пълномощника на фирма „Ловна среща” ЕООД като дар пневматичен пистолет на стойност 350 лв., за да не състави акт за установяване на административно нарушение за липса на месечен график на работа за април 2016 г. на работещите в ловно-рибарския магазин „Карото” на ул. „Търговска” 130.

На негово място комисията е обявила за избран общински съветник Юсеин Мехмедов Юсеинов.

Проверка на „Делник” установи, че новоизбраният съветник е член на Областния съвет на ДПС, на възраст е под 35 години и има собствен бизнес.

На послредната сесия на 29 март осъденият съветник не се яви, въпреки, че все още Общинска избирателна комисия не беше се произнесла с решение за неговото отстраняване.

По-важното в неговия случай е, че три месеца след влизането на присъдата му в сила той продължаваше да бъде общински съветник и да гласува, а вина за това има най-вече общинска администрация. Според промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация от 1 януари 2018 г. общинска администрация е задължена да следи обстоятелствата за осъдени съветници, на които по закон трябва да им бъдат отнети правата, защото нямат право да бъдат съветници с влязла в сила присъда за умишлено престъпление. В нарушение на закона вече трети месец никой от общинската администрация не си е направил труда да установи дали присъдата е влязла в сила, въпреки че всички знаят за делата, които се водят срещу осъдения съветник. Вероятно това се дължи на факта, че Юсеин Ахмед гласува послушно заедно със съветниците от ГЕРБ, както против провеждането на местен референдум за дълга, така и за тегленето на 17 млн. лв. заем.

About the Author :