Общинска администрация бездейства за осъден съветник

Yusein HasanТрети месец общинската администрация на Ямбол бездейства за осъдeния за подкуп и на последна инстанция общински съветник Юсеин Ахмед, след като според изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) установяването на такива обстоятелства от 1 януари 2018 г. е нейно задължение.

Според алинея 5 на чл. 30 от ЗМСМА, който влиза в сила от началото на тази година, „Обстоятелствата по ал. 4 (б. р. за прекратяване на пълномощията на общинския съветник) се установяват служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им”.

Оказа се, че на последната трета инстанция още на 7 декември 2017 г. Върховният касационен съд е оставил в сила присъдата на Бургаски апелативен съд, която потвърждава присъдата на Ямболски окръжен съд от година и половина условно с три години изпитателен срок, глоба 1000 лв. и 3 години лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с държавни контролни функции.

От началото на тази година обаче никой нищо не споменава за тази присъда, а и самият осъден съветник си прави оглушки, въпреки че добре знае, че няма право повече да бъде в общинския съвет и да взима заплата за това. Веднага след получаването на присъдата общинският съветник Юсеин Ахмед е поискал да му бъде прихваната сумата, наложена като глоба, поискал е отмяна за напускане на страната, но не е поискал да му бъдат прекратени правомощията на общински съветник.

От прокуратурата, където присъдата е изпратена за изпълнение, пък твърдят, че никъде по делото не е споменато, че осъденият е общински съветник и затова не са сигнализирали в община Ямбол, а и законът не ги задължава.

Това задължение вече е вменено на общините, но явно отново и тази законова разпоредба ще си остане само на книга, защото те пък ще се оправдават, че не знаят, че присъдата е влязла в сила.

Инициативният комитет „Да спасим град Ямбол от кмета” е изпратил сигнали за влязлата в сила присъда на общинския съветник до ЦИК, до Общинската избирателна комисия, до председателя на Общински съвет и до окръжния прокурор. Въз основа на техния сигнал Общинската избирателна комисия е насрочила заседание за петък – 9 март, на което трябва да вземе решение за съдбата на общинския съветник.

В сигнала си от Инициативния комитет съвсем основателно питат как е възможно след като има влязла в сила присъда осъденият за подкуп Юсеин Ахмед да получава заплата от нашите данъци в продължение на три месеца.

Припомняме, че през последните мандати отстраняването на осъдени общински съветници се е превърнало в постоянна практика. През мандат 2007 – 2011 г. беше отстранен заради влязла в сила присъда съветник от ДПС, а най-скандалното беше, че адвокат му е бил тогавашният народен представител от ГЕРБ Светослав Тончев. Тогава кметът се опита да отстрани и независимия общински съветник Николай Ганев, но не успя.

През мандат– 2011 – 2015 г. беше отстранена Недка Карска, а куриозното беше, че заради същата присъда тя беше отстранена и като общински съветник и през следващия мандат – 2015 – 2019. При нейния казус възникна въпросът защо осъден и нереабилитиран може да се кандидатира за кмет и за общински съветник, след като има изрично изискване: „Не може да бъде регистрирано като кандидат за общински съветник и/или кмет лице, на което му е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда”.

И в конкретния случай в закона вече е вменено на общинската администрация да следи служебно за такива случаи, защото досега имаше празнота и никой не беше задължен да го прави, но дори и да е записано на книга, на практика администрацията бездейства. Съвсем отделен въпрос е, дали това бездействие не е умишлено, защото, ако проследим как гласува Юсеин Ахмед в Общински съвет, ще установим, че той макар и да се прави на независим общински съветник удобно винаги подкрепя предложенията на кмета.

About the Author :