Общини сравняват социалните си политики

DSC01002AВъзможност да сравнят социалните си политики и да видят ценен практически опит имаха четирите общини от Ямболска област, приели поканата на община „Тунджа” да се включат в дискусионния социален форум, в който взеха участие и зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов. Единствено община Елхово не взе участие във форума, докато останалите четири общини от региона чрез кметове, зам.-кметове и директори на дирекции направиха подробни презентации на социалните услуги, които предоставят и социалните проекти, по които работят. Както обобщи в цифри зам.-министърът социалната политика и социалното партньорство са добре развити в региона. В областта се предоставят 25 социални услуги, финансирани от държавата, които се ползват от над 850 души, отделно в региона има и 25 регистрирани доставчици на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане. От своя страна общините също финансират като местни дейности социални услуги, най-разпространената от които е Домашен социален патронаж, а община „Тунджа” например финансира с общински средства и изграденото по проект социално предприятие за обществено хранене. По време на дискусията присъстващите имаха възможност да задават въпроси към гостите, от които получиха обстойни отговори. „Тази среща и вашето посещение още веднъж ни помогнаха като общински ръководства да осъзнаем голямата си мисия да помагаме на хората и когато го правим заедно тогава ефектът за тези, които имат нужда, е още по-голям”, каза в заключителните си думи домакинът на срещата кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев.

About the Author :