Общините са издали повече строителни разрешения

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 23 жилища в тях и 2 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 17 други сгради с 12 554 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 66.7%, жилищата в тях – над два пъти, а общата им застроена площ – е повече със 156.8%. При броя на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради и тяхната обща застроена площ се наблюдава спад, съответно от 19.0 и 29.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 25.0%, жилищата в тях – с 187.5%, а общата им застроена площ – със 78.2%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 29.2%, но тяхната РЗП нараства с 93.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 227, Пловдив – 201, Варна – 153, София – 113 и Бургас – 87.

През първото тримесечие на 2020 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 9 жилищни сгради с 21 жилища в тях и с 2 395 кв. м обща застроена площ и на 9 други сгради със 17 690 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 50.0%, жилищата в тях – над два пъти, а общата им застроена площ нараства със 130.7%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 52.6%, докато тяхната РЗП се увеличава с 45.4%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите жилищни сгради бележат ръст от 80.0%, жилищата в тях – със 162.5%, а общата им застроена площ нараства с 41.2%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 25.0%, докато тяхната РЗП се увеличава над два пъти.

About the Author :