Общините в региона са издали 26 разрешителни за строеж за третото тримесечие на 2020 г.

Ямбол, 9.11.2020 г.

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 86 жилища в тях и 8 297 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 5 344 кв. м РЗП и на 18 други сгради с 8 367 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради се увеличава над два пъти, общата им застроена площ – над три пъти, а жилищата в тях – над девет пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 45.5%, а общата им застроена площ – с 9.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 91.7%, жилищата в тях – със 120.5%, а общата им застроена площ – със 75.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 30.8%, а съответната им РЗП – с 19.6%.

През третото тримесечие на 2020 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 9 жилищни сгради с 22 жилища в тях и с 3 347 кв. м РЗП и на 15 други сгради с 3 670 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради и на жилищата в тях се запазва, а тяхната разгъната застроена площ се увеличава – с 5.8%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 46.4%, а общата им застроена площ – със 72.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 10.0%, докато броят на жилищата в тях се увеличава  със 120.0%, а общата им застроена площ – със 102.8%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 11.8%, а тяхната РЗП – с 52.2%.

About the Author :