Община Ямбол удължава срока и на друг европейски проект

???????????????????????????????Единственият вариант някаква информация, свързана с европейски проект, да излезе на светло е някакво искане, свързано с решение на Общинския съвет. Това е тъжната реалност в работата на затъмнената до максималност общинска администрация на Ямбол. Този път поводът нещичко, свъзано с проекти, да излезе на бял свят е искането на кмета на община Ямбол да се удължи срока на запис на заповед, свързана с изпълнението на проекта „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол – в подкрепа на следващия програмен период”. По този проект общината трябва да получи 549 900 лв. за изготвянето на инвестиционни проекти, с които ще се кандидатства по ОП „Региони в растеж”.

Естествено в духа на цялата си работа по европейски проекти общината няма да успее да спази сроковете на поредния проект и ще иска удължаването им – от 19. 09. 2015 г. на 19. 12. 2015 г. и затова е необходимо Общинският съвет да разреши на кмета дадената вече запис на заповед за полученото авансово плащане да бъде удължена до 19 февруари 2016 г.

По този проект трябваше да бъдат изготвени обследване за енергийна ефективност  и издаден сертификат за актуалното състояние на потреблението на енергия на сградите на “Художествена галерия”; ДЯ “Слънчево детство”; ДЯ  “Мечо пух” и ЦДГ “Свобода”; да бъде изготвен технически паспорт на  “Художествена галерия”; ДЯ “Слънчево детство”; ДЯ  “Мечо пух” и ЦДГ “Свобода”; да бъде изготвен работен инвестиционен проект за Централна градска част 1 и 2; “Художествена галерия”; ДЯ “Слънчево детство”; ДЯ  “Мечо пух” и ЦДГ “Свобода” и за участък  от ул. “Преслав”,  и междублокови пространства находящи се в ж.к. “Г. Бенковски” и да бъде изготвен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за Художествена галерия.

С обяснението, че е необходимо още време общината иска удължаване на срока, а в същото време ОП „Региони в растеж” вече е отворена. По нея общината има ресурс от 25 419 523 лв., който по нейна преценка ще бъде разпределен за различни проекти, но както е ясно те още не са готови до никъде.

С тази оперативна програма на местните власти бяха делегирани правомощия сами да избират и оценяват проектите, които да бъдат финансирани.  Общините вече имат нова роля на междинни звена на Управляващия орган на програмата през периода 2014-2020 г. Предстои общините да изготвят инвестиционните си програми, да направят подбора на проектите и да ги представят пред Управляващия орган за одобрение. Големият проблем е има ли потенциал община Ямбол да се справи с новата си роля, след като досега не е завършила безпроблемно нито един проект.

Диана Иванова

About the Author :