Община Ямбол търси млади висшисти

???????????????????????????????Одобрени за кандидатстване две работни места по Програма „Старт в кариерата”, съобщават от община Ямбол. Двете позиции са за работа в Дирекция “Административно, правно, техническо обслужване и информационни технологии”, отдел “Информационни технологии” и в Центъра за услуги и информация. Сред изискванията към кандидатите за работа е да са на възраст до 29 години, с висше образование, да имат регистрация в Бюрото по труда като безработни или заети и да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност. Документи се подават до 23.10.2015 година в Дирекция Бюро по труда- Ямбол. Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Всички изисквания и подробности по кандидатстването за работа са поместени на сайта на община Ямбол, в раздел Актуално.

About the Author :