Община Ямбол прекрои капиталовите разходи преди края на годината

DSC02947Община Ямбол предприема сериозни бюджетни промени, като прекрои капиталовите си разходи 2 месеца преди края на годината. Това стана ясно от последната сесия на Общински съвет, място където все още ще не ще администрацията и най-вече ямболският кмет не може да ограничи информацията, въпреки опититие за това – сесиите вече не се излъчват по местната телевизия и са забранени камерите на телевизиите след приемане на дневния ред.

Единствено от там може да се получи информация за намеренията на общината – какво ще се прави, или евентуално кой обект няма да се изпълни.

Според последната актуализация приходите на общината са завишени с 610 000 лв., защото Министерството на отбраната е платило стари задължения за данък недвижими имоти и такса смет. От тях с 80 000 лв. се завишава плана на данъците, а с 530 000 лв. се завишава перото на наказателните лихви. На сесията кметът каза, че по сметките на общината са влезли над милион и триста хиляди лева от военното министерство и докато платените пари за такса смет могат да се ползват само по предназначение за почистване и сметосъбиране, то наказателните лихви могат да се ползват за всичко.

От получените повече приходи общината възнамерява да даде 60 000 лв. за залесяване на нови дървета на мястото на вече изкоренените, защото бил моментът на есенното засаждане. Те щели да се засаждат по тротоари и край детски площадки.

85 000 лв. ще задели общината за извозване на инфилтрата от рецензионния басейн на сметището. Тъй като Ямбол все още няма пречиствателна станция инфилтрата се вози до Сливен и затова средствата са повишени. Според кмета „при направения разчет се оказа, че за годините на експлоатация на депото, които трябва да бъдат минимум пет години след построяването по изискванията на европейския проект, с тези разчети за плащане на инфилтрата, на петте общини излиза по-евтино да се извозва инфилтрата, отколкото да се построи пречиствателна станция”.

С 200 000 лв. са намалени в бюджета средствата за изграждане на детски площадки. Според кмета трябвало да се изградят с пари от продажба на собственост, каквито нямало да постъпят тази година, затова общината възнамерява да задели 25 000 лв. за проектиране на детски площадки и когато се установи какви средства ще са нужни, ще ги заложи в следващия бюджет. Досега в града имало изградени около 30 детски площадки по новите изисквания.

За проектиране на улично осветление на Ямбол и на два комплекса „Пейо Яворов” и „Хр. Ботев” ще бъдат дадени близо 70 000 лв.

Съветниците гласуваха и предложените за ремонт обекти – ремонт на сградата на Общински съвет за наркотични вещества на ул. „Йордан Йовков” 8 за 60 000 лв., моста над река Тунджа между улиците „Мир” и „Проф. Нойков” за 33 100 лв., реконструкция на ул. „Георги Гарабчи войвода” от ул. „Русе” до ул. „Индже войвода” – първи етап от реконструкция на паркинг и благоустрояване около бл. 1 на ж. к . „Васил Левски” за 208 000 лв.

За археологически проучвания в Археологическия резерват „Тракийски и античен град Кабиле” ще бъдат дадени 20 000 лв.

Има и други по-дребни като обекти промени, но те не дават съществена информация за визията на общинското ръководство какво точно трябва да се случва в Ямбол.

Добре би било обаче общината не само да вписва като решения какво възнамерява да прави, а своевременно да подава информация и какво е направено, защото практиката е показала, че включването на един обект в бюджета, не означава, че изпълнението му ще започне веднага.

Пример за това е паркингът на ул. „Браила” на мястото на бившия вече Френски център. Решението за него беше взето в края на юни, а изпълнението започна в средата на октомври и още не е завършило напълно.

Диана Иванова

About the Author :