Община Ямбол предостави велоплощадката в комплекс „Хале“ за ремонт на Български червен кръст

Областната организация на Български червен кръст – Ямбол и Младежката организация на БЧК-Ямбол поискаха да възстановят велоплощадката в жилищен комплекс „Хале“, намираща се на ул. „Любен Каравелов“, на среща със заместник-кмета на Община Ямбол Енчо Керязов.

Предвидените за изпълнение дейности за възстановяване и подготовка за ползване на велоплощадката и намиращите се в нея помещения са: боядисване и ремонт на огради и портални врати на обекта, възстановяване на зелените площи, изрязване и почистване на храсти и дървета, пречещи на дейностите в обекта и застрашаващи здравето на участниците в обучителния процес, възстановяване на бордюри и тротоари, ремонт на настилката на алеите и възстановяване на маркировката на велоалеите на площадката, ремонт на светофарната уредба, възстановяване на подовите покрития в помещенията в обекта, ремонт на санитарните възли в обекта, освежаване на фасадата на помещенията и подобряване цялостната визия на площадката.

В съответствие с Общинския план за младежта 2020 на община Ямбол, съгласно Параграф V: Развитие на младежкото доброволчество, за постигане на основните цели: обучение на населението на превантивни дейности по опазване живота и здравето на обществото и намаляване на здравната уязвимост на младите хора, чрез популяризиране на здравословния начин на живот и ограничаване на рисковете за здравето фактори, Български Младежки Червен Кръст ще обучава деца и младежи от Община Ямбол.

Червенокръстката организация ще  организира и провежда обучения по безопасност на движението, първа долекарска помощ, приложно колоездене, превенция на пътния травматизъм, оказване на първа психологична помощ и психо-социална подкрепа, здравна просвета и и насърчаване на здравословния начин на живот, развитие на младежкото доброволчество.

Община Ямбол  ще съдейства с подпомагане и създаване на условия за обучение на младежите и децата в превенцията и борбата с пътния травматизъм.

Община Ямбол и БЧК ще търсят съдействието на други обществени младежк, местни и държавни институции в организирането на съответните мероприятия, като Съюза на българските автомобилисти, за утвърждаване на приложното колоездене като форма за пътна безопастност и превенция на пътния травматизъм.

 

За откриването на площадката е предвидено и организирането на състезание по приложно колоездене през есента.

About the Author :

Leave a reply