Договор за ремонт на част от ул. “Търговска” подписа община Ямбол по европейски проект

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански подписа договор за финансиране на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на общината. От там изтъкват, че този проект се реализира благодарение на направените повторни анализи и редуциране на завишен обем на строително-монтажните работи и  количествено-стойностни сметки от други обекти и спестени от тях средства, както и остатъчни средства от програмата. Проектът идентифицира пет от значимите за изпълнение инфраструктурни обекти на град Ямбол – предвижда се изпълнение на дейности върху обекти с висока значимост за населението и подобряването на пешеходните и транспортни потоци на града.

Общата стойност на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап” е 1 978 901.64 лева, от които безвъзмездната финансова помощ, предоставена по Оперативна програма „Региони в растеж”, е разпределена както следва: 1 682 066.39 лева европейско съфинансиране и 296 835.25 лева национално съфинансиране.

Проектът обхваща следните инфраструктурни обекти:

– Пешеходна улица, „Търговска”- част I – /от площад Освобождение до ул. “Бяло море”/;

– Пешеходна улица, „Търговска”- част II /от ул. “Бяло море” до ул. “Преслав”/;

– Рехабилитация на улица “Бяло море” от о.т.411 до о.т.412;

– улица „Кабиле” от о.т.418 до о.т.423;

– улица “Св. Св. Кирил и Методий” от о. т. 143 до о.т.145.

Обновяването на предвидените обекти е в продължение на мерките за модернизирането на Ямбол – пешеходни улици в централната част на града, паркови площи и основни пътни артерии. Предвидените благоустройствени работи ще осигурят и по-добра достъпност до публичните обекти на хора в неравностойно положение, майки с малки деца и други, заявяват още от общината.

Припомняме, че община Ямбол имаше спечелен проект за ремонт на улица “Търговска” от пл. “Освобождение” до ул. “Преслав” още в предходния програмен период, но времето не й стигна да го изпълни и затова се отказа от него и загуби средствата. Проектът за двата участъка беше на стойност около 1 млн. лв. Сега е за близо 2 млн. лв., като са включени и три перпендикулярни улички на главната ул. “Търговска”. Много е важно, че главната търговска улица на Ямбол ще бъде обновена, защото тя е в окаяно състояние и седи “като кръпка” на ремонтирания център. Единственият проблем може да се създаде за търговските обекти, защото, ако по примера на ремонтирания център не се допускат никакви превозни средства по новите плочки, не е ясно как ще се зареждат магазини, заведения и други обекти в този район на града.

Bodybuilding world mourns loss of one half of metribolone improve muscle and performance ideal measurements for a bodybuilding physique
About the Author :

3 Comments to “Договор за ремонт на част от ул. “Търговска” подписа община Ямбол по европейски проект”
 • www.xmc.pl
  May 8, 2022 - Reply

  This web page is mostly a walk-by for all of the data you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll undoubtedly uncover it…

 • XMC.pl
  May 9, 2022 - Reply

  Im curious if you ever have problems with what people post? Recently it seems to have become an epidemic, recently though it has turned around. What do you think?

 • Informacje
  May 10, 2022 - Reply

  I thought you were going to chip in with some decisive insigth at the end there. Not leave it with we leave it to you to decide

Leave a reply