Община Ямбол отново остана без един заместник-кмет

Il. BicovaОт днес община Ямбол отново остана без единия си заместник-кмет. Със заповед на кмета от 1 септември 2015 г. е прекратено трудовото правоотношение на зам.-кмета на община Ямбол Илиана Бицова. В ресора й на заместник бяха сферите: образование и наука; здравеопазване; интеграция на хората с увреждания и защитата от дискриминация; жилищна политика; социални услуги и социално подпомагане; заетостта, условията на труд и тристранното сътрудничество; закрила на децата; младежта и спорта и вероизповеданията.

От общината съобщават, че Илияна Бицова е поела временно поста на зам.-кмет през април 2014 до изтичането на този управленски мандат. До края на месец август тя се е намирала в неплатен отпуск от предишната си месторабота – ОУ „П. Р. Славейков“.  От днес тя се връща на предходното си работното място като директор на  училището. До назначаването й за зам.-кмет на Ямбол Илиана Бицова беше общински съветник в ОбС – Ямбол.

През този мандат – 2011- 2015 заместниците на Георги Славов претърпяха най-много промени. В началото на мандата той започна с двама заместници – единственият останал от първия мандат Иван Кърцъков и новоназначената Красимира Петрова. През февруари 2012 г. общината назначи и трети заместник -кмет  – бившият областен директор на МВР – Ямбол Стоян Драгнев. На 9 септември 2013 г. Иван Кърцъков напусна поста без да стане ясно на какво се дължи разрива му с кмета. През април 2014 г. Илияна Бицова стана заместник, но не успя да изкара целия мандат и изненадващо се върна на предишното си директорско място в ОУ “П. Р. Славейков”. Вероятно и това напускане ще остане обгълрнато в мъгла, както и всички действия и управленски решения в община Ямбол.

 

 

About the Author :