Община Ямбол обяви търг за изкупуване на тролейбусните стълбове

yamПубличен търг с тайно наддаване за избор на фирма, която да изкупи отпадъци от черни и цветни метали от бракувано, ненужно и неизползваемо имущество обяви Община Ямбол.Основната част представлява над 200 броя тролейбусни стълбове ведно с контактната мрежа, както и друго бракувано имущество.

Заповедта е издадена в изпълнение на Решение по точка единадесета от 22 –то заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 3 юни 2013г.

В заповедта е посочено, че предложената изкупна цена за изкупуване на черни (в т.ч. желязо, стомана, чугун, ламарина и др.) и цветни (в т.ч. мед, алуминий и др.) отпадни метали на килограм тегло да бъде не по-ниска от средната изкупна цена на металите през м. юни, 2016г.

Тръжната документация за участие в процедурата се предоставя на участниците в стая  317, след заплащане на стойността й в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол от 11.07.2016г. до 16.00 часа на 15.07.2016г.

Депозитът за участие в търга е в размер на 20 000 лева, който се внася по банковата сметка на община Ямбол,  до 16.00 часа на 18.07.2016г.

Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 19.07.2016г. от 11.00 часа в зала № 203, на Община Ямбол.

Пълният текст на заповедта може да видите тук: http://yambol.bg/uploads/документи/zap/Zapoved%20tyrg%20cherni%20i%20cvetni%20metali.pdf

 

About the Author :