Община Ямбол обяви поръчка за 9 обекта от дълга

ob6tina-YambolКметът на Ямбол все пак продължава да упорства за дълга от 17,6 млн. лв. и вече е пуснал първата  обществена поръчка за 9 от обектите от облигационния заем.

Самата обществена поръчка е за избор на изпълнители по 11 обособени позиции, като освен 9 от обектите от заема се включва и пътна връзка  за  завод “Баумит”, за който държавата отпусна целево 661 900 лв. и благоустрояване в ж. к-с „Васил Левски” между блоковете 7,8,9 и 11. За 49 100 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на 11-те обекта е  4 537 241,65 лв. без ДДС.

Най-скъпият от обектите е основен ремонт на участък от Централна градска част, който включва  част от улица “Кара Кольо”, ограничена от ул. “Преслав” и ул. “Богомил”;  част от ул. “Стефан Караджа”, ограничена от ул. “Търговска” и ул. “Г. С. Раковски”; част от ул. “Стефан Стамболов”, ограничена от ул. “Стефан Караджа” и ул. “Богомил”; част от ул. “Търговска”, заедно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. “Богомил”, ул. “Срем” и ул. “Граф Игнатиев”. Прогнозната стойност на ремонта 2 134 400 лв. без ДДС.

Сред обектите е и реконструкция на пространството около ДКЦ – 1, която включва рехабилитация на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих между ул. “Генерал В. Заимов”, ул. “Георги С. Раковски”, ул. “Независима България” и ул. “Жельо Войвода” за 641 666, 66 лв. без ДДС.

Другите два обекта, които са на по-сериозна стойност, са – благоустрояване и паркинги в ЦГЧ между улиците “Спарток”, “Преслав” и “Страхил” за 412 500 лв. без ДДС и ремонт рехабилитация и изграждане на велоалея и паркинги на ул. „Милин камък” –  III-ти етап за 400 000 лв.

Останалите обекти са изграждане на паркинг и благоустрояване в междублоковото пространство на север от „ул. Каранова” за 125 000 лв.; кръстовището до бензиностанция „Шел” за 55 833, 33 лв. без ДДС; изграждане на нови кръстовища – кръстовище от ул. “Бакаджик” и ул. “Търговска” и кръстовище на ул. “Граф Игнатиев” и ул. “Крали Марко” за 54 166, 67 лв. без ДДС и кръстовища на ул. “Търговска” и ул. “Гоце Делчев” и  на ул. “Силиврия” и ул. ” Граф Игнатиев” общо за 83 725 лв. без ДДС и пътна връзка пред гробищния парк за 29 166,66 лв. без ДДС.

Оферти за обособените позиции се приемат до 4 април, на следващия ден ще се отварят, но никой не може да каже колко време ще продължи процедурата и дали няма да има обжалване.

За останалите обекти от облигационния заем –  реконструкция на „Крайречен булевард”, за която в бюджета са предвидени над 2,7 млн. лв., и основен ремонт на продължението на ул. „Преслав” за над 1,5 млн. лв.,  все още няма обявени обществени поръчки. Отделно не е обявена и поръчка за уличното осветление, за което имаше сключен договор за 8,4 млн. лв., но избраните изпълнители се уплашиха и го прекратиха. Няма и поръчка за видеонаблюдението, за което са предвидени 400 000 лв.

Няма никаква информация и дали е избран инвестиционн посредник и дали е започнала процедура за емитиране на общински облигации, защото съвсем в наложения стил на информационно затъмнение от общината не съобщават нищо, а всичко правят натъмно  без никаква информация.

Ако имаха възможност, биха скрили и какви обществени поръчки обявяват, за да не се разбира изобщо какво правят, но законът ги задължава и поне засега не са затворили и този източник на информация.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply