Община Ямбол не успя да изпревари съда за събаряне на последното преместваемо съоръжение в центъра

DSC07546Още от 7 часа тази сутрин община Ямбол се опита да премахне последното останало преместваемо съоръжение в центъра на града –  наричаната от всички барака до Военното окръжие на ул. „Търговска” 7, но въпреки бързането не успя да изпревари съда и процедурата беше спряна без право на обжалване на определението на Административен съд.

 

DSC07568По заповед на кмета Георги Славов, издадена на  1 април, пред бараката още в 7 часа се явиха служители на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” начело с техния директор Стоян Стоянов, полицаи, а малко след 8 часа дойдоха и служители на „ЕВН България”, за да спрат тока. Единствено „ВиК” не се яви в ранната сутрин да спре водата към обекта, както е поискал кметът Георги Славов.

DSC07551Потърпевшите собственици на металния паливион – Борислав Пехливанов и съпругата му и техните наематели на обособените наскоро два търговски обекта, които бяха открити преди дни и вече работят, обясниха, че не са спазени дори процедурите на общинската наредба за принудително премахване. Те са уведомени на 1 април, че трябва да премахнат обекта сами и в нарушение на закона дори не им е даден 14-дневен срок. За да не могат да предприемат съдебни мерки за спиране на заповедта за премахване, от общината са разпоредили премахването да стане още на 6 април рано сутринта, като кметът се заканил до 12 часа на обяд нищо да остане от нея.

DSC07541Собствениците на металния павилион са обжалвали в съда заповедта на кмета за премахването и са поискали изпълнението й да бъде спряно до произнасянето на решение  и точно заради това служителите бързаха, за да изпреварят евентуалното произнасяне на съда, което трябваше да стане в 9,30 ч., когато изтичаха 24-те часа, дадени на двете спорещи страни да предоставят исканите от съдебния състав доказателства.

Наемателите на двата търговски обекта в бараката изпаднаха в потрес, като видяха полиция и общински служители, готови на всичко да рушат, защото само преди дни са инвестирали в новите си магазини едните 50 хиляди лева, а другите 20 хиляди лева.

DSC07556Собственичката на магазина за обувки е първата назначена служителка в отдела за общинска собственост след промените още по времето на кмета Стоян Стоянов, но такова отношение към търговците тя не помни през последните 25 години. “Никога не съм гласувала за комунистите, но този кмет прави всичко възможно партията на Бойко Борисов да загуби изборите в Ямбол”, редеше жената, изпаднала в нервна криза от това какво се случва с бизнеса й само няколко дни след откриването на обекта. Здравословното й състояние се влоши толкова много, че се наложи да се извика линейка да й окаже спешна помощ, защото тя припадна от нервно напрежение. Това не спря общинските служители, които бяха твърдо решени да изпълнят нареденото.

DSC07572По едно време дори се появи и заместник-кметът Стоян Драгнев, на когото е разпоредено изпълнението на кметската заповед, но той категорично отказа да коментира каквото и да било по случая. Той даде някакви указания на общинските служители и когато медиите се опитаха да говорят с него почти бегом изчезна от мястото, за да не коментира защо не изчакат дали съдът няма да спре изпълнението на заповедта.

DSC07581Времето обаче не беше с общината и колкото и да искаха да изпълнят стриктно заповедта служителите на общинското предприятие не можеха да влязат в заключения търговски обект, още повече, че в него имаше хладилни витрини, които трябваше да се премахнат, за да не бъдат увредени.

 

DSC07585На помощ дори извикаха ключар, за да отвори обекта. Те започнаха дори да разбиват с дрелка патрона на хранителния магазин, за да могат да изнесат хладилните витрини, но в този момент стана ясно, че съдът е спрял изпълнението на заповедта и затова прекратиха. Общинските служители бяха принудени да стоят в дъжда пред обекта докато призовкарите не занесат в общината официалното решение, защото само преписът от него, който беше донесен, не им беше достатъчен.

DSC07589Съдът потвърди версията на собствениците на павилиона, че заповедта за премахване, на която се базира кметът,  е с изтекла давност и затова не може да послужи като правно основание.

От пресцентъра на Административен съд – Ямбол обясниха, че съдебното производство е образувано по жалба на „БОРА ЕФ АЙ” ООД , в която се иска спиране на изпълнението на заповедта за принудителното премахване на павилиона. В жалбата е посочено, че от община Ямбол са изпратили уведомително писмо на 01.04.2015 г., с което е разпоредено, обектът да бъде освободен след четири дни. Според разпоредба на Административно-процесуалния кодекс обаче /чл.285 ал.1/, изпълнителното основание не се привежда в изпълнение, ако са изминали пет години от влизането му в сила. Това означава, че срокът на давността в този случай е изтекъл на 21.11.2011 г.  Освен това, посоченият в писмото срок за принудително премахване на павилиона, противоречи на разпоредбата в АПК /чл.277/, според която органът по изпълнението отправя до длъжника покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й. В случая община Ямбол предоставя 4-дневен срок, два от които са почивни. Поради тези нарушения, жалбата до Административен съд – Ямбол съдържа и особено искане, съдът да разпореди спиране на изпълнението на заповедта на кмета на община Ямбол от 2005 г.

На закрито разпоредително заседание, проведено на 3.04.2015 г.,  Административен съд – Ямбол e разпоредил препис от жалбата и приложенията към нея да се изпратят на кмета на община Ямбол, като го e задължил в срок от 24 часа да представи заверено копие от цялата административна преписка, свързани с действията по изпълнение на заповедта за премахване на павилиона и мотивите за издаване на писмото от 1.04.2015 год. Дадени  са били и указания на жалбоподателя да представи справка за регистрацията си като търговско дружество. До 6.04.2014 г. община Ямбол не е изпълнила разпореждането на съда.

В определението на съда от днес е посочено, че по делото липсват доказателства, от 2006 г. досега, община Ямбол да е извършвала някакви действия по изпълнението на административния акт и не става ясно какво налага спешното премахване на постройката. Днешното определение на Административен съд – Ямбол за спиране на принудителното премахване на търговски обект на ул. „Търговска” не подлежи на обжалване.

 

About the Author :