Община Ямбол не изпълнява съдебни решения

OBSTINA_YambolДа се получи информация от община Ямбол става все по-невъзможно. Това стана ясно от пресконференция, която дадоха координаторът на Програма „Достъп до информация” Дияна Бончева и общинският съветник Мариета Сивкова.
Оказа се, че тя въпреки че би трябвало да има достъп до информация в общината като съветник, не може да я получи дори и като гражданин по Закона за достъп до информация. Тя е поискала официално споразумението, което община Ямбол тайно сключи с фирма „Технострой инженеринг”, за да прекрати общината съдебния иск срещу фирмата за 1,4 млн. лв. некачествено асфалтиране по трасето на водопровода по улиците „Гр. Игнатиев” и „Ген. В. Заимов”. Мариета Сивкова е получила отказ от секретаря на общината Антон Кабрански, който отговаря за достъпа до информация и го е обжалвала в съда. Вече има решение и на последната съдебна инстанция – петчленен състав на Върховен административен съд, с което съдът го задължава да й предостави исканата информация, но това все още не се е случило.
Второто подадено заявление по Закона за достъп до обществена информация е било с искане за всички приходи и разходи по водени от общината и срещу нея дела от 2011 до 2013 г., като се посочат всички разходи за възнаграждения, експертизи и адвокатски хонорари, които са плащани за защита и имената на защитниците. И в този случай е отказана информация, и отказът е обжалван пред съда. И по него вече има необжалваемо решение на последна инстанция и по него все още няма предоставена информация.
Като общински съветник и като гражданин съм скандализирана от отношението, което има администрацията и определени длъжностни лица, които са натоварени да се занимават с това, коментира Мариета Сивкова, изразявайки мнението, че не това е начинът да се работи с гражданите.
Според Диана Бончева, ако общината не предостави исканата информация, погазвайки съдебните решения, тя ще подаде сигнал срещу секретаря.
Самата тя каза, че като координатор от 2 години се е отказала да подава заявления за достъп до информация, защото знае, че секретарят няма да й я предостави. В същото време тя е намерила начин да получава информация за дейността на община Ямбол, като праща заявления за достъп до информация до други институции, с които общината има някакви взаимодействия, защото те няма да й я откажат.
По този начин по проекта за Безистена е получила информация от регионалното министерство, че на община Ямбол е наложена глоба след проверка на проекта. Общината е глобена заради разделените обществени поръчки за изготвяне на инвестиционните проекти за Безистена и за Археологическия резерват. Размерът на глобата е 26 046 лв.

Диана Иванова

About the Author :