Община Ямбол е получила от проекти малко над 81,5 милиона лева

???????????????????????????????Общо 81 524 287 лв. е получила община Ямбол от разплатените проекти с европейско финансиране за миналия програмен период. Това показва справката в Иниформационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, където последната актуализация на данните е към 16 февруари.

По-ценната информация обаче е, че са преизчислени проектите и за Ямбол вече не пише, че стойността на спечелените 25 проекта е 146 414 501 лв., както беше към 6 януари, а 101 427 202 лв. От тях един е прекратен, шест са в процес на изпълнение, а 18 са приключили.

При така посочените реални стойности, получените от общината средства вече са малко над 80 процента.

Драстичната разлика от 45 млн. лв. е по проекта за водния цикъл, за който общината все пак кандидатства за продължение и доизграждане на пречиствателната станция.

По него първоначално одобреният бюджет е бил 90 299 459 лв., но след това общият бюджет е намален на 44 086 544 лв. От тях са разплатени 37 477 562 лв., което е 85 на сто. Срокът за документалното приключване на проекта е 30 септември 2016 г.

Другият проект, който общината може да отчита до 30 септември, е за регионалното депо. По него общият бюджет е 30 886 189 лв., а реално изплатените средства са 21 185 383 лв., което е 68,59 %.

Останалите проекти формално трябва вече да са приключили по документи, но не всички средства са изплатени по тях.

Проектът за модернизация на централна градска част, например, е трябвало до приключи на 20 януари 2016 г., но разплатените по него средства са само 3 720 996 лв., а общият бюджет е 6 064 928 лв., което е едва 61,35 %. Той е намален с половин милион от първоначално одобрения, защото не беше изпълнен допълнителният проект за ремонт на улица „Търговска”, но не е ясно кога средствата ще бъдат изплатени напълно.

Пълна мъгла е и разплащането в проекта за водещите туристически атракции – Безистена и Кабиле. В системата на едно място пише, че са изплатени 5 067 043 лв., а на разбивката на сумите по години е посочено, че получените пари са само 3 549 753 лв.

Припомняме, че всички строителни работи трябваше да приключат и да бъдат разплатени до края на 2015 г. и община Ямбол твърди, че успешно е успяла да го направи с изключение на проекта за водния цикъл. Първоначално срокът за документалното завършване на проектите беше март 2016 г., но явно сега за два от тях официално е удължен до септември.

При информационното затъмнение, което община Ямбол е спуснала над всичко, което се прави, че дори и върху уж много прозрачните европейски проекти, няма как да се разбере какво се случва в общината и единствената форма за получаване на някаква информация се явява тази информационна система, а не бива да забравяме, че от изключителна важност за нас като данъкоплатци е колко от европейските средства общината ще успее да си върне, защото в противен случай ще останат за сметка на бюджета.

Диана Иванова

 

 

About the Author :