Община Ямбол е одобрена за два проекта с държавно финансиране към Министерство на образованието и науката

Ямбол, 11.11.2020 г.

През септември община Ямбол кандидатства с три проектни предложения по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ на Министерство на образованието и науката.

Първото проектно предложение е „Реконструкция на сградата и обновяване на дворното пространство на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Ямбол“, второто е „Разширение на ОбУ „Д-р Петър Берон“, гр. Ямбол-учебна сграда с пет класни стаи и обслужващи помещения, реконструкция на сграда и обновяване на дворното пространство“, третото проектно предложение е „Преустройство, реконструкция и пристрояване  към съществуваща сграда на ДГ „Пролет“- гр. Ямбол – Етап I“.

Общата стойност на трите проектни предложения, с които кандидатства община Ямбол, е около 4 милиона лева.

На 9 ноември Министерство на образованието и науката публикува информация за одобрените проекти по области и общини на територията на страната по МОДУЛ 1 и МОДУЛ 2 и община Ямбол една от общо одобрените деветнадесет общини по двата модула.

МОДУЛ 1 – „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, е с финансов ресурс – 600 000 лв. /шестстотин хиляди лева/. За времето от 2020 година до 2022 година с тези средства община Ямбол ще реконструира Детска градина „Пролет“.

По МОДУЛ 2 – „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, Община Ямбол е одобрена да извърши реконструкция на  ОбУ „Д-р Петър Берон“ за периода от 2020 година до 2022 година. Финансовият ресурс е 1 996 500 лв. /един милион деветстотин деветдесет и шест хиляди и петстотин лева/.

„Въпреки краткото време, новото ръководство се старае да участва във всички възможни програми с държавно финансиране. Радваме, че от три предложени проекта Министерство на образованието и науката е одобрило два. Целта на тези разширения е повече деца и ученици да учат и да се възпитават в квартала, в който са родени – за тяхно удобство, на родителите им, както и на останалите граждани на Ямбол.“, заяви кметът на община Ямбол Валентин Ревански.

Пресцентър на община Ямбол

About the Author :

Leave a reply