Община Ямбол въведе нова услуга за граждани с увреден слух

01От 25 септември в община Ямбол стартира нова услуга в помощ на граждани с увреден слух, съобщават от пресцентъра на общината. В Центъра за административно обслужване е монтиран специален таблет с платформа за онлайн видео-жестов превод. Чрез нея гражданите получават информация за различни видове услуги, които са им е необходими, изискуемите документи, срокове на извършване и всякаква допълнителна информация.

Видео-жестовият превод се осъществява в реално време чрез осъществяване на  интернет връзка с лицензиран преводач на фондация „Заслушай се“. В комуникацията участва и съответният служител на общината, която дава на момента разяснения за исканата услуга.

02Гишето, на което потребители с увреден слух могат да получат необходимата  им информация, е обозначено с нарочен стикер, указваш този вид услуга. Личните данни и конфиденциалната информация, която се предава по време на разговора, са защитени в съответствие със законовите норми.

За да се възползват от новата възможност, гражданите с увреден слух трябва да заявят желанието си 24 часа преди това чрез специализираната календарна система, която ползват този вид потребители. В общинска администрация се получава електронно писмо за желания ден и час, в който гражданинът иска за ползва онлайн услугата.

Община Ямбол е сред първите общини в цялата страна, въвела подобна система. Целта е да се осигури равнопоставеност на потребителите на административни услуги и гражданите с увреден слух да бъдат максимално улеснени при получаването на информация и услуги от страна на общината.

About the Author :