Община Ямбол блокира 450 000 лв. заради делото за парка

SAM_7909AБлизо 450 000 лв. от парите на община Ямбол са блокирани заради търговското дело за парка. Първоначално фирма „ПСФ Мостинженеринг” запорира над 224 000 лв. от сметката на общината с изпълнителен лист, а след това, за да се отмени запора, ямболската община се принуди да внесе като гаранция във Върховен касационен съд още толкова, но до произнасянето на съда и двете суми са блокирани.
Припомняме, че ДЗДД „Европарк 2011”, в което влизаха фирмите „ПСФ Мостинженеринг” и „Строй консулт”, заведе дело срещу община Ямбол заради неизплатена сума от 448 428,22 лв., която беше задържана като неустойка за неспазване на срока на изпълнението на европейския проект за реконструкция на парка. Ямболски окръжен съд постанови решение, с което осъди община Ямбол да плати цялата неустойка и мораторна лихва от 6550 лв., като прие, че вина за неспазения договор има само община Ямбол. Втората съдебна инстанция обаче – Бургаски апелативен съд, прие, че вина за неспазения срок на изпълнение, който по договор беше два месеца и половина, има не само община Ямбол, но и изпълнителят. Затова съдът осъди община Ямбол да заплати на фирмите изпълнители 224 214,11 лв., 3 275 лв. мораторна лихва и 17 671 лв. разноски по делото. Въз основа на това съдебно решение „ПСФ Мостинженеринг” заведе изпълнително дело пред съдия изпълнител, с което запорира дължимата сума над 224 000 лв. от сметката на община Ямбол.
Решението на Бургаски апелативен съд е обжалвано и пред третата съдебна инстанция – Върховен касационен съд, но това не спира изпълнителното дело.
От своя страна община Ямбол внесе като гаранция във Върховен касационен съд сумата, на която е наложен запор, за да може върховните съдии да спрат изпълнението на решението на апелативните съдии.
За да стане това обаче, касационните съдии трябва да изискат делото от Бургас, а това все още не е сторено. Според юристи поне два месеца делото ще се бави за размяна на съдебните книжа, докато двете страни се запознаят с жалбите си. Проверка на адвоката на общината по това дело – Гочо Димов, в Бургаски апелативен съд е установила, че на този етап касационните съдии не са изисквали документите по делото, за да се произнесат по специалното искане на община Ямбол да се спре изпълнението на Апелативен съд в осъдителната му част.
На този етап никой не може да прогнозира кога общината ще се отърве от съдебния лабиринт, в който се вкара с това търговско дело за парка, като поне освободи половината от сумата, защото внесената във Върховен касационен съд гаранция ще бъде освободена едва след произнасянето на касационните съдии по същество.

About the Author :