Покана за публично обсъждане на изпълнението на бюджета на община “Тунджа” за 2020 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

 ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2020г. 

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 29.07.2021г. /четвъртък/ от 10.00ч. В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА “ТУНДЖА”.

УЧАСТИЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ. 

НЕЛИ СЛАВОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА”

About the Author :

2 Comments to “Покана за публично обсъждане на изпълнението на бюджета на община “Тунджа” за 2020 г.”
  • сврете си календара
    July 25, 2021 - Reply

    Ха-ха-ха…Ще се обсъждат бюджет за 2020 г.Абе вие нормални ли сте, вече сме 2021г.Срам за медията ви, срам за община Тунджа!Излезте от комунистическата си кожа, много сте прозрачни!

  • delnik1
    July 26, 2021 - Reply

    Четете с разбиране – публично обсъждане на изпълнението на бюджет 2020. Такива са изискванията на закона.

Leave a reply