Община “Тунджа” ще отпусне стипендии на роми да учат след 8 клас

tundja 2Община „Тунджа” като партньор по проект, свързан с промоциране на взаимно обучение и побратимяване между местни  и регионални публични власти по въпросите, свързани с интеграцията на ромите в рамките на Европейския съюз” /For roma, with roma/, финансиран от Европейската комисия, обявява прием на документи за кандидатстване и отпускане на стипендии за ученици от ромски произход, които продължават образованието си след 8 клас.

Основната цел на инициативата по проекта е да се засили мотивацията на учениците от ромски произход да продължат образованието си след 8 клас и да се промотира и приложи модела и в други общини.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Заявление- декларация по образец;
  2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последната завършена година;
  3.  Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец /попълва се от кмета на населеното място/;
    4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви. 

Повече информация, както и документи за кандидатстване може да получите в стая 316  в община „Тунджа” или на тел. 046/ 684 316 – Т. Стоянова, Пл. Димитрова.

About the Author :