Община „Тунджа“ – с одобрен нов социален проект

TUNDJAАгенцията за социално подпомагане одобри за финансиране проектното предложение наобщина „Тунджа” „Осигуряване на топъл обяд в малките населени места от селски тип на територията на община Тунджа”.

В тази връзка е оправена покана до кмета на общината – Георги Георгиев, за подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което ще се състои на 05.06.2015 г. в гр. София.

Проектното предложение е по Операция тип 3, 2014BG05FMOP001-03.01„Осигуряване на топъл обяд”, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Планираната продължителност е 7 месеца, а финансиранетое в размер на 31 153.50 лв.

Проектът ще се изпълнява на територията на 16 населени места от община „Тунджа“ и ще осигури достъп до безплатно обедно хранене на 100 нови потребители, живеещи в материално лишение.

 

About the Author :