Община „Тунджа“ – с нов договор за международно сътрудничество

10.07.2015-dogovor s Varta-PolshaКметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и кметът на община и град Варта, Полша – Ян Серафински подписаха Протокол-споразумение за сътрудничество. Споразумението беше подписано на 10 юли 2015 г. по време на тържествена сесия в гр. Варта. На официалната церемония присъстваха председателят на Общински съвет „Тунджа“ Нели Славова, заместник-кметът на община „Тунджа“ Пенчо Пенев и секретарят на общината Андон Кръстев.

В словото си при подписването кметът Георги Георгиев подчерта, че основата на тези контакти е поставена още през 2014 година по време на първото работно посещение на МИГ „Тунджа” в рамките на проект „Биоземеделие – новите предизвикателства в развитието на местните земеделски продукти с добавена стойност“. Още тогава са коментирани възможностите за установяване на сътрудничество между двете местни инициативни групи в сферата на биоземеделието, туризма, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство и културния обмен. Те бяха доразвити от гостуващата делегация по време на дните на община „Тунджа” през месец април 2015 година и станаха реална основа за разработване на настоящия Протокол – Споразумение за сътрудничество.

Съгласно заложените клаузисътрудничеството ще бъде насочено към установяване и развитие на търговско-икономически, инвестиционни и културни отношения, както и сътрудничество в сфери, представляващи взаимен интерес. Сходните характеристики на двете общини дават основание за сътрудничество в икономическото развитие на двата региона. Администрациите ще насърчават установяването и развитието на контакти и партньорски взаимоотношения между предприятия, фирми и други стопански субекти в общините и участието им в делови срещи и изложения.Предвидени са двустранни контакти и проекти в областта на социалните услуги, образованието, младежките дейности, спорта, туризма. Споразумението предполага обмен на творчески и самодейни състави и обмен на специалисти.

Община Варта, с център град Варта, се намира на 200 км. от столицата на Полша – Варшава.Разположена е на площ от 253 кв. км. Населението е около 15 хиляди жители. Има 48 съставни села. През територията на общината преминава река Варта, на която е и едно от големите езера на Полша –Йезиорско. Основен поминък е земеделието. Най-силно е развито зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството.

About the Author :