Община “Тунджа” с нови четири проекта

Tun4През миналата седмица община „Тунджа“ внесе 4 проектни предложения пред Националното сдружение на общините в Република България по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“.

Проектно предложение с наименование „Европейските уроци за местната общност“- измеренията на ползите от членството в ЕС за хората от община „Тунджа“ в контекста на Българското председателство“ е в партньорство със Сдружение „Читалища с бъдеще 2012“. Основната цел на проекта е да бъде повишена информираността на местната общност на община „Тунджа“ за непосредствените ползи за хората от членството на страната в ЕС, ангажиментите и перспективите за България ката държава-член на ЕС, за същността и ролята на ротационното председателство, като тя ще се постигне чрез следните дейности- организиране и провеждане на пътуваща тематична изложба „Европейските уроци за хората от село- ползи и перспективи от членството“; организиране и провеждане на 10 беседи в общинските училища относно ползите за България и община „Тунджа“ от членството в ЕС и подготвяне на печатно издание; организиране и провеждане на интерактивна проява с участието на самодейци от община „Тунджа“. Стойността на проектното предложение е 5000 лв.

„Хиляда кукерски хлопки за Българското председателство“ е името на второто на проектно предложение. Отново партньор е Сдружение „Читалища с бъдеще 2012“. Основната цел е да бъде артикулирана темета за Българското председателство и непосредствените ползи за хората от членството на страната в ЕС, през призмата на специфичната и самобитна кукерска традиция- част от Европейската културна съкровищница. Като дейности са заложени подготовка и отпечатване на фотоалбум „Кукерите от община „Тунджа“- част от Европейската културна съкровищница“, както и организирането и провеждането на интерактивно публично събитие „1000 кукерски хлопки за Българското председателство“. Това предложение е на стойност 5000 лв.

„Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за Председателството“ е проектно предложение с основна цел да бъдат представени темите за членството на България в ЕС, Българското председателство и неговото мото „Съединението прави силата“ в малките населени места. Предвиждат се следните дейности- провеждане на пленер „Съединението прави силата“- фасадна живопис и детска рисунка; Отпечатване и представяне на фотоалбум със снимки от пленера, информация за членството на България в ЕС и предстоящото председателство. Проектното предложение е на стойност 4000 лв.

„Българските традиции в контекста на Българското председателство и Европейския съюз“ е името на последното проектно предложение. Дейностите включват организиране и провеждане на пътуваща Европейска академия „Българското председателство и членството на България в ЕС“- чрез подготовката на информационни презентации и материали ще се популяризира по достъпен начин ролята на членството ни в ЕС, Българското председателство и добрите практики в община „Тунджа“; друга дейност е изработването на тематични български сувенири и организирането на базар; последната дейност е организиране и провеждане на кулинарни изложби под мотото „С вкуса на българската трапеза в Европа“. Общата стойност на проектното предложение е 4850 лв.

По тази грантова схема безвъзмездното финансиране от страна на НСОРБ е на стойност 3000 лв. на проект, а разликата до общата стойност на проектните предложения е собствен принос.

About the Author :