Община „Тунджа“ събира предложения от граждани за бюджет 2022 г.

 

„Тунджа“,03.11.2021 г.

До 17 ноември всички граждани на община „Тунджа“ имат възможност да направят предложения какво искат да залегне като обекти в общинския бюджет за следващата година.

Срокът е определен според откритата процедура за разработване и съставяне на проект на общински бюджет за 2022 г., която отри със своя заповед кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев от 1 ноември.

Във фоайето на административната сграда на община „Тунджа“ са изложени бланки за предложения и кутия, в която могат да се поставят.

Кметовете и кметските наместници също са уведомили жителите на техните села за откриването на бюджетната процедура и приемат предложения.

About the Author :

Leave a reply