Община „Тунджа” спечели голям инфраструктурен проект, досега са привлечени над 16 млн. лв. европейски средства

chelen1Община „Тунджа” успя да спечели голям инфраструктурен европейски проект и през този програмен период, с който ще подобри водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер. Проектът е на стойност 5 828 930, 75 лв. без ДДС и ще се финансира по Програмата за развитие на селските райони.

По проекта до 2023 г. ще бъдат реконструирани и разширени 4981 м водопроводи в с. Ботево, от които и 324 м хранителен водопровод, 5552 м от водоснабдителната мрежа на с. Роза и 5709 м водопроводи в с. Безмер. По проекта ще се финансират и авторски и строителен надзор.

На 22 юни общината кандидатства с нов инфраструктурен проект по Програмата за развитие на селските райони. Той предвижда реконструкция на улици в три населени места и е на стойност 1 168 394,34 лв.

По проекта е планирано да бъдат реконструирани 5151 кв. м улични платна в с. Роза и 2340 кв. м тротоарни настилки, основен ремонт на  ул.”Търговска” в с. Бояджик, който включва  5 761.60 кв. м улични платна и 2368 кв.м тротоарни настилки и основен ремонт на  ул. “Георги Дражев” в с. Веселиново с ремонт на 5 899,60 кв. м улични платна и изграждане на 1667 кв. м тротоарни настилки.

Спечеленото европейско финансиране от общината от 2015 г. досега достига 16 396 590 лв.

Освен големия инфраструктурен проект, общината успя да получи одобрение на Стратегията на Местна инициативна група –Тунджа, по която до 2023 г. ще бъдат инвестирани за проекти на общината, бизнеса, читалища и неправителствени организации безвъзмездни средства от 5  програми с общ размер 7 563 603,42 лв. По  Програмата за развитие на селските райони защитеният финансов ресурс е 2 933 000 лв.; по  ОП „Околна среда” – 1 050 603,42 лв; по ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж” –  970 000 лв.; по ОП „Развитие на човешките ресурси” –  1 460 000 лв. и по ОП „Иновации и конкурентоспособност” –  1 150 000 лв.

Отделно общината е спечелила и образователни и социални проекти за над 3 млн. лв.

По ОП „ Развитие на човешките ресурси” спечелените проекти са на обща стойност 1 568 062 лв.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” са одобрени проекти на обща стойност 911 081 лв.

По ОП „Храни” и по схема „Училищен плод” са спечелени проекти за 435 901 лв.

С европейско финансиреане са и проектите по програма „Еразъм” и по Програмата за трансграничносътрудничество между България и Турция, които са на обща стойност 139 011 лв.

Най-важното постижение на община „Тунджа” през последното десетилетие е, че успя да изгради капацитет да кандидатства по всички възможни програми и проекти за извънбюджетно финансиране, за да решава проблемите на местната общност.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply