Община “Тунджа” продължава да осигурява топла храна на 595 души

Ямбол, 18. 11. 2019 г.

От 02. 01. 2020 г. ще продължи предоставянето на топла храна за 595 лица и семейства в неравностойно положение, живеещи в 28 населени места на територията на общината.

Това ще стане възможно след сключването на нови договори с Фонд „Социална закрила“ от четирите доставчика, които в партньорство с Община „Тунджа“ изпълняват проекти за доставка на услугата „Обществена трапезария“.

Осигурените средства до 31.12.2020 г. ще са в размер на 429 650 лв.

About the Author :

Leave a reply