Община „Тунджа“ представи на публично обсъждане изпълнението на Бюджет 2020

 

„Тунджа“, 29.07.2021 г.

Бюджетът на община „Тунджа“ за 2020 г. се е увеличил с 2 649 898 лв., стана ясно на проведеното обществено обсъждане на бюджетното изпълнение за миналата година. По първоначален план бюджетът е бил 18 643 035 лв., а в края на годината е достигнал 21 292 933 лв.

Изпълнението на бюджета за 2020 г. е в размер на 19 285 293 лв., с преходен остатък от 1 694 864 лв. Собствените приходи са били 25,5 % от целия бюджет, което е 4 913 423 лв., субсидиите и трансферите са били 14 288 814 лв., а другото финансиране – 83 056 лв.

Най-голям дял на разходите има образованието – 40,1 %, следван от държавни служби – 19,1 %, жилищно строителство и благоустройство и комунално стопанство – 12,6 %, социални грижи – 10,7 % и култура – 8 %.

Външното финансиране по европейски проекти е в размер на 4 730 986 лв. – като най-голям дял има Програмата за развитие на селските райони – над 2,5 млн. лв., ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 1,588 млн. лв. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 561 665 лв.

През 2020 г. в строителството са инвестирани 3 570 419 лв., от които над 2,5 млн. лв. са финансирани с европейски средства, 827 426 лв. са били текущите ремонти, останалите са капиталова субсидия.

Над 540 000 лв. са вложени в ремонт и поддръжка на пътна мрежа, близо 100 000 лв. са за ремонт на улици в населени места, за ремонти по „ВиК“ мрежата са отделени 32 993 лв., а за ремонти на пречиствателните станции – 27 905 лв.

 

От капиталовата субсидия е финансирана реконструкцията на водопроводната мрежа на централната улица в Бояджик, за да може след това да се извърши ремонт на улицата с европейски средства.

Кметът на общината Георги Георгиев заяви, че е горд, защото всички заедно са успели да се справят с предизвикателствата, пред които ги е изправила пандемията от коронавирус през 2020 г., и са успели да подкрепят гражданите и да им помогнат в тази критична ситуация.

About the Author :

Leave a reply