Община „Тунджа” подготвя нов бюджет за 2016 г.

???????????????????????????????Нов проект за бюджет 2016 г ще внесе кметът на община „Тунджа” за ново разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 27 април, съобщи Георги Георгиев. Това се предприема в изпълнение на препоръките, описани в писмото на Министерство на финансите до председателя на Общинския съвет и до кмета на общината, като крачка към решаване на висящия вече четири месеца финансов проблем, че община „Тунджа” не може да работи нормално, тъй като приетия с измененията на съветниците общински бюджет е обжалван в Административния съд.

Тунджанският кмет поясни, че този нов проект за бюджет не се различава съществено от внесения в началото на януари бюджет, но има промени в капиталовия списък, които отразяват някои от исканията на мнозинството общински съветници. „Ако се случи приемане на този проект за бюджет, след това на редовната сесия през месец май, ще подготвим по-обстойна актуализация във всички онези параграфи и дейности, за които е необходима по-сериозна промяна и отново ще ги внесем за приемане от Общинския бюджет”, допълни още Георги Георгиев.

За да се приеме нов бюджет, ще бъде необходимо в предходна точка от дневния ред съветниците да отменят решението от януарската сесия, което гласеше, че одобрява проекта за бюджет с направените изменения и допълнения, които се оказаха „ябълката на раздора”, защото според кмета са неизпълними, тъй като нарушават основни бюджетни принципи като минималната работна заплата, например, и затова са незаконосъобразни.

„Ако бюджетът бъде приет отново, като изтекат сроковете за обжалване ще оттегля възражението, което съм внесъл пред Ямболски административен съд”, каза още Георги Георгиев.

В същото време само ден по-рано съдебното заседание по делото за обжалване на януарското решение на Общински съвет – „Тунджа” ще се е провело, но според общината то вероятно няма да приключи в рамките само на едно заседание и затова кметът ще има възможност да оттегли жалбата си.

След всичко това се надяваме, че общината най-после ще започне да работи нормално, изрази позицията си Георги Георгиев.

След проведения председателски съвет като първа точка от дневния ред на сесията на Общински съвет “Тунджа” за 27 април е предложено “Приемане на бюджет на община “Тунджа” за 2016 г.”, само е странно защо общинските съветници не си отменят решението от януарската сесия, след като вече трети месец твърдят, че общината има приет бюджет?

About the Author :